Hallitus esittää Suomen ja Ruotsin rajan ylittävää taksiliikennettä koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 13.55 | Julkaistu suomeksi 11.11.2022 klo 8.34
Tiedote
Taksikupu auton katolla. (Kuva: Shutterstock)
Taksikupu auton katolla. (Kuva: Shutterstock)

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen 10.11.2022 Suomen ja Ruotsin välisen kansainvälisen taksiliikennesopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Sopimus koskee Suomen ja Ruotsin rajan yli tapahtuvaa taksiliikennettä.

Esityksellä saatetaan voimaan sopimukseen tehdyt muutokset sekä muutetaan taksiliikennesopimuksen voimaansaattamislakia. Muutosten tarkoituksena on muuttaa Suomen ja Ruotsin välinen taksiliikennesopimus vastaamaan kansallista lainsäädäntöä. Muutokset ovat pääasiassa teknisiä. Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimusmuutos tulee voimaan.

Merkittävimmät sopimusmuutokset koskevat sopimuksen alaista liikennettä harjoitettaessa mukana pidettyjä asiakirjoja ja sopimuksessa määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia. Voimaansaattamislakia muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin kansallisesta taksisääntelystä poistuneita velvoitteita, kuten velvoite palata asemapaikalle kuljetuksen jälkeen.

Toinen keskeinen muutos koskee lain hallinnollisia seuraamuksia ja rangaistussäännöksiä. Säännökset muutettaisiin vastaamaan kansallista lainsäädäntöä muun muassa niin, että vähäiset rikkomukset siirretään pois rikosoikeudellisesta järjestelmästä hallinnollisten seuraamusten piiriin.

Sopimusmuutoksen taustalla on 1.7.2018 voimaantullut liikennepalvelulaki, joka muutti kansallista taksiliikennesääntelyä siten, että taksiliikenteen harjoittamiselle asetettuja velvoitteita kevennettiin.

Esitys on ollut lausuntokierroksella 21.6.-31.7.2022.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, [email protected], +358 50 475 2740

Yksikön johtaja Emil Asp, p. 040 509 9757, emil.asp(at)gov.fi