Hallitus esittää postilain uudistamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2010 13.30
Tiedote

Postilainsäädännön uudistus etenee. Hallitus hyväksyi 21. lokakuuta postilakiehdotuksen sisällön.

Uudella postilailla tehdään kotimaiseen lainsäädäntöön ne muutokset, jotka ovat tarpeen Euroopan unionin postidirektiivin uudistamisen vuoksi. Lisäksi lainsäädäntöä uudistetaan toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi.

Keskeistä direktiivissä ja postilakiesityksessä on se, että postin peruspalvelut turvataan valtakunnallisesti niin maalla kuin kaupungissakin. Postin viisipäiväinen jakelu säilyy. Velvoite viisipäiväiseen jakeluun olisi yleispalveluyritykseksi nimetyllä postiyrityksellä.

Postilaissa määritellään yleispalvelu eli ne palvelut, joita tulee olla tarjolla kohtuuhintaan koko maassa, sekä niiden palvelutasot. Käytännössä yleispalveluun kuuluvat kuluttajien käyttämät käteismaksulliset palvelut. Yritysten käyttämät sopimukseen perustuvat palvelut eivät kuulu yleispalveluun. Postilakia sovelletaan yleispalvelun lisäksi muuhunkin kirjeiden välittämiseen. Lehtijakelua laki ei koske.

Yleispalvelun vähimmäistasona olisi vakiokirje, joka tulisi toimittaa perille lähettämispäivästä kahden yön yli. Vakiokirjeen tulee olla edelleenkin samanhintainen koko maassa. Yleispalveluna voidaan tarjota myös muunlaisia lähetyksiä, kuten nopeampaa kirjettä.

Poikkeukset viisipäiväisestä jakelusta pidetään nykyisellä alhaisella tasolla. Poikkeuksia voidaan tehdä vain vaikeakulkuisilla saaristo- ja erämaa-alueilla enintään 300 taloudessa.

Laki turvaa postin jakelun tavallista lähemmäksi kotia 75-vuotiaille ja liikuntaesteisille. Postilaatikoiden sijoitteluun ei ole luvassa muutoksia ja kerrostaloasuntojen luukkujakelu säilyy.

Lakiesityksen mukaan postitoimipaikat tulee sijoittaa siten, että asiakkaat voivat asioida niissä kohtuullisen matkan päässä asunnostaan. Lähtökohta on, että toimipaikat sijaitsevat siellä, missä asiakkaat muutoinkin asioivat. Toimipiste voi olla myös liikkuva.

Postidirektiivi edellyttää, että postitoimialalle tulolle ei aseteta esteitä. Uudessa laissa madalletaan direktiivin mukaisesti alalle tulon kynnystä keventämällä uudelle toimijalle asetettavia vaatimuksia ja parantamalla kilpailijan mahdollisuuksia hyödyntää esim. Itellan osoiterekisteriä.

Tarkoitus on, että palvelut pystyttäisiin ylläpitämään nykyiseen tapaan postitoiminnasta saaduilla tuloilla mahdollisimman pitkään. Laissa varaudutaan kuitenkin tilanteeseen, jossa tämä tulorahoitus ei riitä. Viime kädessä yleispalvelun kohtuutonta kustannustaakkaa voitaisiin kattaa valtion varoista. Jos korvausta tarvittaisiin, muilla postiyrityksillä olisi velvollisuus osallistua rahoitukseen.

Lisätietoja

viestintäneuvos Asta Virtaniemi, puh. (09) 160 28626 tai 040 519 6762
viestintäneuvos Elina Normo, puh. 09 160 28463 tai 040 765 7887