Hallitus esittää muutoksia Yle-lakiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2020 13.30 | Julkaistu suomeksi 17.12.2020 klo 13.41
Tiedote
(Kuva: Derrick Frilund YLE)
(Kuva: Derrick Frilund YLE)

Hallitus esittää yleisradiolakia muutettavaksi siten, että Ylen julkaisemat tekstimuotoiset verkkosisällöt olisivat nykyistä tiukemmin sidoksissa sen julkaisemaan audio- tai videosisältöön.

Hallitus antoi lakiesityksensä eduskunnalle 17. joulukuuta 2020.

Esityksen tavoitteena on tarkentaa Yleisradion roolia julkisen palvelun mediatalona ja muuttaa yhtiötä koskeva sääntely EU:n valtiontukisääntelyn mukaiseksi. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradion julkaiseman tekstimuotoisen sisällön tukemaan pääosin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältäviä julkaisuja. Esitys on valmisteltu parlamentaarisesti, kuten Yleisradiota koskevien asioiden osalta vakiintuneen tavan mukaan tehdään.

Ehdotetut säännökset selventäisivät nykyistä sääntelyä kaupallisen median toimintaympäristön kannalta. Samalla tarkoituksena on mahdollistaa, että Yleisradio voi jatkossakin tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun yleisradiotoimintaa.

Yleisradio ei voisi julkaista tekstimuotoista sisältöä ilman, että sisältö liittyy johonkin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun. Poikkeuksina tästä olisivat:

- lyhyet tekstimuotoiset sisällöt, joita Yleisradio julkaisee Suomen tietotoimiston tai muun kansallisen uutistoimiston kanssa tehtyyn yhteistyöhön perustuen,

- lyhyet nopeisiin uutistilanteisiin liittyvät uutissisällöt,

- lain mukaan välitetyt viranomaistiedotukset,

- saamen- ja romaninkieliset sekä Suomen muilla maan vähemmistönä olevien kieliryhmien julkaistut tekstimuotoiset uutissisällöt,

- kulttuuriin ja oppimiseen liittyvät tekstimuotoiset sisällöt.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400

viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 050 568 7155