Regeringen föreslår ändringar i lagen om Rundradion

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 13.30 | Publicerad på svenska 17.12.2020 kl. 13.41
Pressmeddelande
(Foto: Derrick Frilund YLE)
(Foto: Derrick Frilund YLE)

Regeringen föreslår att lagen om Rundradion ska ändras så att det webbinnehåll i textform som Rundradion publicerar i högre grad ska hänföra sig till bolagets publikationer som innehåller ljud eller rörlig bild.

Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen den 17 december 2020.

Syftet med propositionen är att precisera Rundradions roll som mediehus i fråga om allmännyttig verksamhet och att ändra bestämmelserna om bolaget så att de överensstämmer med EU:s regler om statligt stöd. De föreslagna bestämmelserna kommer att begränsa det innehåll Rundradion publicerar i textform för att i huvudsak stöda publikation av innehåll med rörliga bilder eller ljud. Förslaget har beretts parlamentariskt, såsom man enligt vedertagen praxis gör i fråga om ärenden som gäller Rundradion.

De föreslagna bestämmelserna förtydligar den nuvarande regleringen med tanke på verksamhetsmiljön för de kommersiella medierna. Samtidigt är avsikten att göra det möjligt för Rundradion att även i fortsättningen tillhandahålla innehåll i textform som en del av den allmännyttiga rundradioverksamheten.

Rundradion ska inte kunna publicera innehåll i textform utan att innehållet hänför sig till någon publikation med rörlig bild eller ljud. Undantag från detta kommer att vara:

- korta innehåll i textform som Rundradion publicerar på basis av samarbete med Finska Notisbyrån (FNB) eller någon annan nationell nyhetsbyrå,

- korta nyhetsinnehåll i samband med snabba nyhetshändelser,

- myndighetsinformation som förmedlats enligt lag,

- innehåll i textform i fråga om nyheter på samiska och romani. Det samma gäller nyhetsinnehåll i textform för andra minoritetsspråkiga grupper i Finland,

- innehåll i textform som hänför sig till kultur och lärande.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Ytterligare information

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, p. 050 344 3400

Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 050 568 7155