Hallitus esittää muutoksia vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatukien hakuaikoihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 19.05 | Julkaistu suomeksi 20.9.2022 klo 14.20
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Laura Kotila/VNK)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Laura Kotila/VNK)

Hallitus ehdottaa, että sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien hakuaikoja pidennetään. Täyssähkökäyttöisten henkilöautojen eli täyssähköautojen hankintatukien ja henkilöautojen muuntotukien hakuaikaa puolestaan lyhennettäisiin kolmella kuukaudella, sillä tukiin ei ole osoitettu määrärahaa vuodelle 2023. Hakuaika päättyisi 31.12.2022.

- Tämä on positiivinen ongelma. Monia harmittaa, että hankintatuki loppuu - mutta yhteiskunnan ja ilmaston kannalta on hienoa, että siirtymä sähköiseen liikenteeseen on paljon nopeampaa kuin ennustettiin. Nyt kysyntä on jo ylittänyt tarjonnan, joten hankintatuki on täyttänyt tehtävänsä muutoksen vauhdittajana, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen 19.9.2022.

Lakiluonnoksen mukaan sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien hakuaikaa pidennettäisiin vuoden 2024 loppuun saakka, sillä hallitus on osoittanut tukiin lisää rahoitusta. Nykyisen lain mukaan pakettiautojen hankintatuen hakuaika päättyy viimeistään 31.12.2022 ja kuorma-autojen hankintatuen viimeistään 31.3.2023.

Lain voimassaoloaikaa pidennettäisiin 31.12.2026 asti.

Lisäksi uusi laki mahdollistaisi vanhan hankinta- ja muuntotukilain (971/2017) nojalla haettujen täyssähköautojen hankintatukien käsittelemisen loppuun voimassa olevan lain nojalla, jos autoja ei ehditä ensirekisteröimään vuonna 2022. Hankintatuen myöntämisestä tehdään päätös vasta, kun auto on ensirekisteröity. Sähköautojen komponenttipulan vuoksi autojen toimitusajat ovat venyneet poikkeuksellisen pitkiksi. Tästä johtuen kaikkia vanhan lain aikana haettuja täyssähköautoja ei todennäköisesti ehditä ensirekisteröimään vuonna 2022. Tukien myöntämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lakiluonnos liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja käsitellään sen yhteydessä. Hallitus esittää rahoitusta sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatukeen 1,5 miljoonaa euroa ja sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukeen 1 miljoona euroa vuodelle 2023.

Rahoitusta paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiin

Hankinta- ja muuntotuet kohdennetaan jatkossa etenkin raskaaseen liikenteeseen ja pakettiautojen hankintatukiin. Täyssähköautojen hankintatukeen tai henkilöautojen muuntotukeen ei ole osoitettu määrärahaa vuodelle 2023. Täyssähköautojen tuen päättymisellä arvioidaan olevan vain vähäisiä vaikutuksia niiden kysyntään.

- Tuet ohjataan jatkossa etenkin paketti- ja kuorma-autoihin. Tämä on välttämätöntä, koska raskas liikenne sähköistyy henkilöautoliikennettä hitaammin, toteaa ministeri Harakka.

- Hallitus tukee henkilöautojen sähköistymistä myös verotuksen keinoin. Autovero on jo täyssähköautoilta poistettu. Lisäksi ehdotan, että ajoneuvoveroa kevennetään sähkö- ja kaasuautojen osalta. Tavoitteenamme on myös lakimuutoksella helpottaa auton muuntamista etanolikäyttöiseksi. Selvitämme myös, kuinka vety on huomioitava tulevaisuuden tukimuodoissa, sanoo ministeri Harakka.

Valtio on myöntänyt avustusta vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan ja auton muuntamiseen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi vuodesta 2018 alkaen.Tähän mennessä eduskunta on tehnyt päätökset yhteensä 46,5 miljoonan euron määrärahasta. Rahoitus on kohdennettu täyssähköautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen ja kuorma-autojen hankintatukiin sekä henkilöautojen muuntotukiin. Lisäksi kestävän kasvun ministerityöryhmän 26.6.2022 kokouksen päätösten perusteella täyssähköautojen hankinta- ja muuntotukiin olisi tulossa nettona miljoona euroa lisää rahoitusta vuonna 2022. 

Lisäksi vuoden 2023 talousarvioesityksessä esitetään rahoitusta sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiin yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Mikäli esitykset toteutuvat, hankinta- ja muuntotukiin olisi vuosina 2018-2023 ohjattu yhteensä 50 miljoonan euron määräraha. Eduskunta tekee lopulliset määrärahapäätökset.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin käsittelemistä ja hylkäämistä täyssähköautojen hankinta- ja muuntotukihakemuksista voi vapautua vähäisiä summia määrärahaa. Tietoa tukien varaustilanteesta löytyy Traficomin verkkosivuilta. Niiden mukaan sähköautoihin ja muuntotukiin budjetoitu määräraha on lähes varattu. Kuorma-autojen ja pakettiautojen hankintatukiin on puolestaan rahoitusta jäljellä.

Hankinta- ja muuntotukea myönnetty 2018 alkaen

Hankintatukien tavoitteena on uudistaa ajoneuvokantaa nykyistä vähäpäästöisemmäksi, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Täyssähköauton hankintatukea ja henkilöautojen muuntotukea on voinut hakea vuodesta 2018 alkaen. Nykyinen laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta tuli voimaan 1.1.2022. Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuet ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta valtioneuvosto päätti toukokuussa 2021. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja pudottaa päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn.

Lain vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:

ministeri Harakan erityisavustaja Johanna Juselius, p. 0295 342 141, [email protected]

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, [email protected]

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 050 300 6148, [email protected]

erityisasiantuntija Pinja Oksanen, p. 046 921 2693, [email protected]