Hallitus esittää muutoksia muutamiin liikenteenalan lakeihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 13.45 | Julkaistu suomeksi 15.11.2022 klo 12.19
Tiedote
Rekka maantiellä. (Kuva: Shutterstock)
Rekka maantiellä. (Kuva: Shutterstock)

Hallitus antoi eduskunnalle 10.11.2022 lakiesityksen, jolla muutetaan eräitä liikenteenalan lakeja. Tarkoitus on päivittää lakeja vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia sekä tehdä muita, luonteeltaan teknisiä muutoksia.

Hallituksen esityksellä muutettaisiin aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettua lakia, alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annettua lakia sekä merenkulun ympäristönsuojelulakia.

Liikenteen palveluista annettua lakia päivitettäisiin vastaamaan EU-lainsäädännön uusia vaatimuksia maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokittamisesta. Lakiin lisättäisiin myös seuraamussäännökset, jotka koskevat tarvittavien ilmoitusten tekemistä sekä asiakirjojen hankkimista ja niiden mukana pitämistä ajoneuvossa.

Liikennepalvelulakiin tehtäisiin lisäys, jolla pantaisiin täytäntöön direktiivi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä. Jatkossa toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta voitaisiin luvanvaraisessa maanteiden tavaraliikenteessä vuokrata ajoneuvoja nykyistä joustavammin.

Esityksessä alusturvallisuuslakia muutettaisiin niin, että maantiehen kuulumattomat lossit eivät enää kuuluisi lain soveltamisalaan. Muutoksen johdosta lainsäädäntö vastaisi paremmin käytäntöä. Esitys sisältää myös muutoksia, joilla helpotettaisiin suomalaisten alusten aluksenmittausta sekä turvattaisiin vaativien aluksenmittausten saatavuus tulevaisuudessa.

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin satamien jätehuoltoa koskeva koulutusvelvoite, joka vastaisi alusjätettä koskevaa direktiiviä.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia, joilla merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskevan uuden direktiivin numero päivitetään lakeihin.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lait on tarkoitettu tulevaan pääosin voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Katja Peltola, katja.peltola(at)gov.fi, p. 050 530 2175

yksikön johtaja Pyry Takala, pyry.takala(at)gov.fi, p. 050 911 7627