Hallitus esittää muutoksia luotsauslakiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2010 13.39
Tiedote

Hallitus esittää, että luotsauksessa aiheutetun vahingon korvaamista koskevat säännökset siirretään vahingonkorvauslaista luotsauslakiin.

Lakimuutoksella luotsausta harjoittavasta yhtiöstä tulisi rajoitetusti korvausvelvollinen silloin, kun vahinko on tahallinen tai aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta. Luotsausyhtiön vahingonkorvausvastuu olisi enintään 100 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden.

Esityksellä ei laajenneta luotsin omaa korvausvastuuta, joka määräytyy edelleen vahingonkorvauslain ja merilain säännösten mukaan.

Samalla poistetaan vahingonkorvauslaista erityissäännös, jolla määritellään valtion ja kuntien vastuita luotsauksessa aiheutetuista vahingoista. Muutokset liittyvät Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämiseen, joka on tarkoitus toteuttaa 1.1.2011 alkaen.

Lisäksi hallituksen esityksellä täsmennetään Liikenteen turvallisuusviraston antamia erityisvapauksia luotsinkäyttövelvollisuudesta.

Hallitus päätti esityksen sisällöstä torstaina 21. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina 22. lokakuuta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011.

Lisätietoja: hallitusneuvos Silja Ruokola p. 09 160 28367 tai 040 580 0894