Regeringen föreslår ändringar i lotsningslagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2010 13.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att de bestämmelser som gäller ersättning av skada som förorsakats vid lotsning flyttas över från skadeståndslagen till lotsningslagen.

Genom lagändringen blir ett bolag som bedriver lotsning begränsat ersättningsskyldigt då en skada är avsiktlig eller har förorsakats av grov ovarsamhet. Lotsningsbolagets skadeersättningsansvar föreslås vara högst 100 000 euro per olyckshändelse.

Med propositionen utvidgas inte lotsens eget ersättningsansvar, som fortfarande bestäms enligt skadeståndslagen och sjölagen.

Samtidigt avlägsnas ur skadeståndslagen den specialbestämmelse som anger statens och kommunernas ansvar då det gäller skador förorsakade av lotsning. Ändringarna anknyter till bolagiseringen av Lotsverket, som enligt planerna genomförs från den 1 januari 2011.

Dessutom specificerar regeringens proposition de särfriheter från plikten att anlita lots som ges av Trafiksäkerhetsverket.

Regeringen beslutade om innehållet i propositionen torsdagen den 21 oktober. Republikens president har för avsikt att ge propositionen till riksdagen fredagen den 22 oktober. Avsikten är att lagarna träder i kraft 1.1.2011.

Ytterligare information:
regeringsrådet Silja Ruokola, tfn 09 160 28367 eller 040 580 0894