Hallitus esittää muutoksia luotsauslakiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2010 14.06 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.07
Uutinen

Hallitus esittää, että luotsauksessa aiheutetun vahingon korvaamista koskevat säännökset siirretään vahingonkorvauslaista luotsauslakiin.

Lakimuutoksella luotsausta harjoittavasta yhtiöstä tulisi rajoitetusti korvausvelvollinen silloin, kun vahinko on tahallinen tai aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta. Luotsausyhtiön vahingonkorvausvastuu olisi enintään 100 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden.

Muutokset liittyvät Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämiseen, joka on tarkoitus toteuttaa 1.1.2011 alkaen.

Hallitus päätti esityksen sisällöstä torstaina 21. lokakuuta.