Regeringen föreslår ändringar i lotsningslagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2010 14.06 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Regeringen föreslår att de bestämmelser som gäller ersättning av skada som förorsakats vid lotsning flyttas över från skadeståndslagen till lotsningslagen.

Genom lagändringen blir ett bolag som bedriver lotsning begränsat ersättningsskyldigt då en skada är avsiktlig eller har förorsakats av grov ovarsamhet. Lotsningsbolagets skadeersättningsansvar föreslås vara högst 100 000 euro per olyckshändelse.

Ändringarna anknyter till bolagiseringen av Lotsverket, som enligt planerna genomförs från den 1 januari 2011.

Regeringen beslutade om innehållet i propositionen torsdagen den 21 oktober.