Hallitus esittää Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymistä ja sopimuksen määräysten voimaansaattamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2022 14.30 | Julkaistu suomeksi 7.6.2022 klo 16.50
Tiedote
Postilaatikot bussipysäkillä. (Kuva: Janus Orlov / Shutterstock)
Postilaatikot bussipysäkillä. (Kuva: Janus Orlov / Shutterstock)

Hallitus antoi eduskunnalle 2.6.2022 esityksen Maailman postiliiton (UPU) yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeista yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Maailman postiliiton 27. kongressi järjestettiin 9.-27.8.2021. Kongressi on järjestön korkein päättävä elin, joka kokoontuu neljän vuoden välein. Kongressissa neuvoteltiin muutoksia Maailman postiliiton perussopimukseen, yleisohjesääntöön ja yleissopimukseen. Sopimukset tulevat kansainvälisesti pääsääntöisesti voimaan 1.7.2022.

Kongressissa käsitellyt asiat koskivat pääosin Maailman postiliiton ja jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Suomessa Maailman postiliiton nimettynä operaattorina toimii Posti Oy. Osa voimassaolevista määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina ja vain osaan artikloista tehtiin muutoksia. Monet tehdyistä muutoksista ovat teknisiä. Lisäksi Suomi ehdotti sopimukseen kolmea uutta varaumaa, jotka hyväksyttiin vuoden 2021 kongressissa.

Muutokset Maailman postiliiton sopimuksiin annetaan uusina yleissopimuksina, joilla korvataan aiemmat voimassa olevat sopimukset. Nyt tehdyn yleissopimuksen tavoitteena on parantaa kansainvälisen postiliikenteen toimivuutta ja alan toimijoiden yhteistyötä.

Hallituksen esitys on käynyt lausuntokierroksella 27.4.-2.5.2022. Lausuntoja saatiin viisi. Lausuntopalautteessa ehdotettiin teknisiä korjauksia ja täsmennyksiä esitykseen, joiden perusteella esitystä on muokattu lausuntokierroksen jälkeen. Lisäksi yleissopimuksen 20 artiklaa koskevasta varaumasta järjestettiin lausuntopalautteen johdosta 6.5.2022 kirjallinen täydentävä kuulemiskierros. Vastauksia saatiin kolme. Esityksestä pyydettiin myös erillinen lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Uuden yleissopimuksen on tarkoitus tulla kansainvälisesti voimaan pääosin 1.7.2022. Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, p. 050 475 2740, inka.nakkalajarvi(at)gov.fi

erityisasiantuntija Sissi Kohtala, p. 050 477 7893, sissi.kohtala(at)gov.fi