Hallitus esittää LVM:n budjetiksi 2,9 miljardia euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2015 11.42
Tiedote

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 932 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016.

Liikenneverkolle ehdotetaan 1 708,3 milj. euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 47,9 milj. euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 207,7 milj. euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 529,3 milj. euroa, hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 394,7 milj. euroa ja tutkimukseen 44,4 milj. euroa.

Korjausvelkaa vähennetään

Hallitusohjelman mukaan kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluonteisesti 1,6 mrd. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja sen hallittuun vähentämiseen on käytettävissä rahoitusta vuosina 2016-2018 yhteensä 600 milj. euroa, josta 100 milj. euroa vuonna 2016.

Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan kasvupanostus tulisi kohdentaa siten, että sillä voidaan korjausvelan lisäksi tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka estävät jatkossa korjausvelan kasvun sekä mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja.

Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Korjausvelan vähentämisessä otetaan huomioon myös väylän merkitys asiakkaalle. Väylien elinkaaritehokkuus on keskeisiä tavoitteita. Korjausvelkarahoitusta kohdennetaan myös digitaalisuuden ja automaation edistämiseen korjausvelan hallinnan kehittämiseksi ja siten uuden korjausvelan synnyn ehkäisemiseksi. Korjauskohteiden ja toimenpiteiden valinta tehdään asiantuntijavirastossa poliittisesti päätettyjen kriteereiden mukaisesti.

Korjausvelan vähentämiseksi hallitus kohdentaa lisäksi vuosina 2017-2019 yhteensä 364 milj. euroa liikennehankeinvestointien määrärahoja uudelleen kehittämishankkeista perusväylänpitoon ja yksityisteiden avustuksiin. Lisäksi kehittämishankkeiden rahoitukseen kohdistuu vuosina 2019-2020 yhteensä 240 milj. euron säästö.

Helsingin ratapihan toiminnallisuutta parannetaan

Vuonna 2016 käynnistetään uutena kehittämishankkeena Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen. Hankkeen tavoitteena on vähentää lähi- ja kaukojunien häiriöitä Helsingin alueella ja muualla Suomessa sekä lisätä ratapihan kapasiteettia. Hankkeen kustannusarvio on 60 milj. euroa, josta vuodelle 2016 osoitetaan määrärahaa 12 milj. euroa.

Aiempina vuosina päätettyihin, keskeneräisiin väylähankkeisiin varataan 389,4 milj. euroa. Lisäksi jo valmistuneiden elinkaarirahoitushankkeiden palvelumaksuihin varataan 103,6 milj. euroa.

Länsimetron rakentaminen jatkuu. Ensimmäinen osa, Ruoholahti-Matinkylä, valmistuu vuonna 2016. Valtion avustus länsimetron ensimmäisen osan rakentamiseen vuonna 2016 on 20,4 milj. Valtio avustaa myös länsimetron jatkon, Matinkylä-Kivenlahti, rakentamista, josta ensimmäinen avustuserä tulee maksettavaksi vuonna 2017.

Joukkoliikenteeseen säästöjä

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen hallitus esittää 84,5 milj. euron määrärahaa.

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma sisältää 15 milj. euron säästön joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö on kohdentanut siitä pääosan junaliikenteen ostoihin.

Nykyinen sopimus junaliikenteen ostoista on voimassa vuoden 2015 loppuun. Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy ovat päässeet yhteisymmärrykseen junaliikenteen ostoista ja velvoiteliikenteen täsmennyksistä vuosille 2016-2019. Syksyn aikana tehtävä uusi sopimus kattaa sekä kaukoliikenteen ostot että Helsingin seudun lähiliikenteen ostot Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alueen ulkopuolisilta rataosilta. Nelivuotisen sopimuksen hinta noin 120,7 milj. euroa (sis. alv). Vuositasolla junaliikennettä ostetaan 30,17 milj. eurolla. Budjettiesitys ei sopimuksen tilanteen osalta ole ajan tasalla, muutos tehdään talousarvioesityksen täydennyksenä.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen eli ns. miehistötukeen varataan 100,4 milj. euroa, jossa on lisäystä 14 milj. euroa johtuen merimieseläkejärjestelmän uudistamisesta.

Saariston yhteysliikennepalvelujen ostoihin ja kehittämiseen varataan 12,5 milj. euroa ja yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimuksiin 5,3 milj. euroa.

Tavaraliikenteen rataveron poisto ja väylämaksun puolitus jatkuvat vuonna 2016.

Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin on varattu 1 milj. euroa.

Ylen määrärahaan ei indeksitarkistusta

Yleisradio Oy:n tuottamien julkisten palveluiden rahoittamiseen osoitetaan noin 508 milj. euroa. Vuonna 2016 määrärahaan ei tehdä indeksitarkistusta.

Median innovaatiotukeen ehdotetaan 10 milj. euron määrärahaa.

Määrärahat sanomalehdistön sekä liikenne- ja viestintäalan museoiden ja yhteisöjen tukemiseen siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle.

Lisätietoja:
osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki (liikenneasiat), p. 040 754 9871
osastopäällikkö, ylijohtaja Juhapekka Ristola (viestintäasiat), p. 040 078 8530
talousjohtaja Jaana Kuusisto, p. 040 837 8839


* Korjattu termi ratamaksu rataveroksi 28.9.2015 klo 13.08