Hallitus esittää LVM:n budjetiksi 2,9 miljardia euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2015 13.50
Uutinen
Budjetti (Kuva: Valtioneuvosto)
Budjetti (Kuva: Valtioneuvosto)

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2 932 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016.

Liikenneverkolle ehdotetaan 1 708,3 milj. euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 47,9 milj. euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 207,7 milj. euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 529,3 milj. euroa, hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 394,7 milj. euroa ja tutkimukseen 44,4 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukaan kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluonteisesti 1,6 mrd. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja sen hallittuun vähentämiseen on käytettävissä rahoitusta vuosina 2016-2018 yhteensä 600 milj. euroa, josta 100 milj. euroa vuonna 2016.

Vuonna 2016 käynnistetään uutena kehittämishankkeena Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen. Hankkeen tavoitteena on vähentää lähi- ja kaukojunien häiriöitä Helsingin alueella ja muualla Suomessa sekä lisätä ratapihan kapasiteettia. Hankkeen kustannusarvio on 60 milj. euroa, josta vuodelle 2016 osoitetaan määrärahaa 12 milj. euroa.

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma sisältää 15 milj. euron säästön joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö on kohdentanut siitä pääosan junaliikenteen ostoihin.

Nykyinen sopimus junaliikenteen ostoista on voimassa vuoden 2015 loppuun. Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy ovat päässeet yhteisymmärrykseen junaliikenteen ostoista ja velvoiteliikenteen täsmennyksistä vuosille 2016-2019. Syksyn aikana tehtävä uusi sopimus kattaa sekä kaukoliikenteen ostot että Helsingin seudun lähiliikenteen ostot Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alueen ulkopuolisilta rataosilta. Nelivuotisen sopimuksen hinta noin 120,7 milj. euroa (sis. alv). Vuositasolla junaliikennettä ostetaan 30,17 milj. eurolla. Budjettiesitys ei sopimuksen tilanteen osalta ole ajan tasalla, muutos tehdään talousarvioesityksen täydennyksenä.

Yleisradio Oy:n tuottamien julkisten palveluiden rahoittamiseen osoitetaan noin 508 milj. euroa. Vuonna 2016 määrärahaan ei tehdä indeksitarkistusta.