Hallitus esittää luotsauksen säilyttämistä valtion yksinoikeutena

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2009 13.49
Tiedote

Hallitus esittää, että luotsaus säilyy Luotsausliikelaitoksen yksinoikeutena. Lisäksi englannin kieli esitetään hyväksyttäväksi linjaluotsauskieleksi suomen ja ruotsin kielten rinnalle vuoden 2011 heinäkuun alusta lähtien.

Hallitus päätti luotsauslain muutosesityksen sisällöstä 29. lokakuuta.

Lakimuutoksella esitetään voimassa olevan lain yksinoikeussäännösten täsmentämistä siten, että muiden kuin Luotsausliikelaitoksen luotsien käyttö Suomen aluevesillä on rangaistavaa. Luotsauksen avaaminen kilpailulle vaikeuttaisi luotsauspalveluiden saatavuutta ja aiheuttaisi riskitilanteita meriliikenteessä. Kun luotsaustoiminta jää valtion yksinoikeudeksi, varmistetaan myös, että Saimaalla ja Perämerellä on saatavilla kohtuuhintaisia luotsauspalveluja jatkossakin.

Englannin kielen hyväksymisellä linjaluotsauksen kolmanneksi kieleksi suomen ja ruotsin lisäksi halutaan selkeyttää luotsauksen kielikäytäntöä. Englanti on tällä hetkellä toiseksi käytetyin kieli Suomen aluevesialueella ja kansainvälisen alusliikennepalvelu VTS:n kieli. Tutkimusten mukaan englannin kielen käytön lisääminen on hyvä keino hallita meriturvallisuusriskejä.

Englannin kielen käyttöönotto nostaa linjaluotsauksen osuuden luotsausmarkkinoista lähelle 70 prosenttia. Loput noin 30 prosenttia luotsauksista jäisi Luotsausliikelaitoksen yksinoikeudeksi.

Vuoden 2007 syksyllä syntyi luotsauslain tulkinnasta erimielisyyttä siitä, voiko ainoastaan Luotsausliikelaitos tarjota luotsauspalveluja. Asiaan otti kantaa myös oikeuskansleri, joka katsoi, että asiasta on säädetty tavalla, joka rajaa luotsausliikelaitoksen luotsauspalveluiden tarjoajaksi. Oikeuskansleri esitti, että lainsäädäntöä selkeytettäisiin näiltä osin.

Hallitus haluaa selvittää vaalikauden loppuun mennessä tarkemmin luotsaustoiminnan kilpailun avaamisen edellytyksiä. Selvityksen jälkeen voidaan tasapuolisesti vertailla kilpailun avaamiseen liittyviä etuja ja haittoja.

Vaikka hallituksen esityksen tarkoituksena on vain selventää voimassa olevan lain tulkintaa, on hallitus päättänyt pyytää perustuslakivaliokunnalta lausuntoa.

Lisätietoja: hallitusneuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013, 040 754 9871