Hallitus esittää lisää valinnanvaraa katsastamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2013 13.41
Tiedote

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen katsastustoiminnan uudistamista koskevien lakien sisällöstä 14. maaliskuuta 2013. Uudistus lisää katsastuspalvelujen tarjontaa ja saatavuutta. Pitkällä tähtäimellä uudistuksen nähdään vaikuttavan myönteisesti kuluttajien katsastuksesta maksamiin hintoihin.

Lain muutoksella halutaan helpottaa alalle tuloa. Raskaan ja kevyen kaluston katsastustoimiluvat erotettaisiin toisistaan. Hallituksen esitys tarjoaa esimerkiksi katsastustoimiluvan hankkiville autokorjaamoille mahdollisuuden suorittaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia. Tämä antaa auton omistajille mahdollisuuden hoitaa huollon ja katsastuksen yhden luukun periaatteella. Lisäksi esitetään, että jatkossa jälkitarkastusta ei enää sidottaisi alkuperäiseen katsastustoimipaikkaan.

Esimerkiksi autokorjaamo tai vahinkotarkastustoimintaa harjoittava voisi saada vain määräaikaiskatsastusluvan. Ajoneuvoihin liittyvä muu toiminta olisi kuitenkin organisoitava katsastuksesta erilleen. Saatavilla tulisi aina olla myös pelkkä katsastustoimenpide. Hallintolaissa olevat esteellisyyssäännökset pääosin koskisivat edelleen yksittäistä katsastajaa.

Korjaus- ja huoltotoiminnan sekä katsastuksen välillä tulee olla tiukka raja. Katsastaja ei saisi katsastaa omia tai lähipiirinsä autoja eikä myöskään korjaamaansa ajoneuvoja. Katsastus olisi organisoitava erilleen saman yrityksen muusta toiminnasta. Näillä toimilla varmistetaan katsastuksen riippumattomuus.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntäisi katsastukseen oikeuttavat toimiluvat, jotka olisivat voimassa toistaiseksi. Trafi valvoisi sekä yksittäisen katsastusaseman että katsastajan toimintaa seuraamalla mm. hylkäysprosentteja. Samoin Trafi tekisi valvontakäyntejä katsastuspaikoille ja voisi ottaa hyväksytyn tai hylätyn auton uudelleen omaan tarkasteluunsa.

Liikenteen turvallisuusvirasto perustaisi julkisen rekisterin, josta netin kautta voi ennalta tarkistaa tiedot katsastusta tarjoavien yritysten palveluista ja hinnoista katsastuslajeittain.

Kevyen ja raskaan kaluston määrittelyä muutettaisiin niin, että kevyeksi ajoneuvoksi luokiteltavat ajoneuvot saavat enimmillään painaa 3 500 kiloa. Jatkossa kaikki linja-autot luokiteltaisiin kuitenkin painosta riippumatta raskaiksi ajoneuvoiksi. Lakiehdotuksessa myös esitetään syrjäisimmille seuduille lievennyksiä raskaankaluston katsastuslupavaatimuksiin. Tämänkaltaiset toimiluvat palvelisivat sellaisissa tilanteissa, joissa raskaan kaluston katsastuspalvelua ei ole riittävästi saatavilla syrjäseuduilla.

Ajoneuvojen katsastusta ja katsastuksen valvontamaksua koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.

Lisätietoja:

erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325
liikenneneuvos Kari Saari, p. 0295 34 2557
yli-insinööri Juhani Puurunen, p. 0295 34 2558