Hallitus esittää kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2022 13.50 | Julkaistu suomeksi 22.9.2022 klo 14.25
Tiedote
Poijuviitta ja tutkamerkkejä Pellingin edustalla Etelä-Suomen talviväylällä. (Kuva: Väylävirasto)
Poijuviitta ja tutkamerkkejä Pellingin edustalla Etelä-Suomen talviväylällä. (Kuva: Väylävirasto)

Hallitus antoi 22.9.2022 esityksensä eduskunnalle laista, jolla vahvistettaisiin ja saatettaisiin kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty yleissopimus.

Kansainvälinen majakkaliitto (IALA, International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) päätti yleiskokouksessaan vuonna 2014, että sen status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi. Majakkaliitto on perustellut muutosta ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi sillä, että se vahvistaisi majakkaliiton suositusten painoarvoa. Muutos kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Suomi allekirjoitti sopimuksen 8.6.2021 ja lailla säädetään sopimuksen vahvistamisesta.

Kansainvälisen majakkaliiton tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja yhtenäistää merenkulun turvalaitteita. Se julkaisee merenkulun turvalaitteita koskevia suosituksia, ohjeistuksia ja käsikirjoja. Suomessa sovelletaan esimerkiksi vesiväylien merkitsemisessä majakkaliiton ohjeita. Suomi pitää tärkeänä jäsenyyttään liitossa, sillä jäsenenä voi vaikuttaa liiton antamien suositusten ja ohjeiden valmisteluun.

Suomi on ollut vuonna 1957 perustetussa liitossa jäsenenä vuodesta 1959. Väylävirasto toimii Suomen pääedustajana.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Sopimuksen on tähän mennessä vahvistanut yhdeksän valtiota. Yleissopimus kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kolmekymmentä valtiota on hyväksynyt sopimuksen. Suomessa lain voimaan tulosta säädetään erikseen asetuksella. Laki tulisi voimaan samaan aikaan kansainvälisen sopimuksen kanssa.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Iida Huhtanen, p. 0295 342 613, [email protected]