Hallitus esittää: Ajoneuvojen rekisteri-ilmoituksia mahdollista tehdä jatkossa sähköisesti

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2009 14.04
Tiedote

Hallitus ehdottaa, että jatkossa ajoneuvojen rekisteri-ilmoituksia olisi mahdollista hoitaa myös sähköisesti, jolloin ilmoituksen tekeminen olisi riippumaton ilmoituksen tekemisen ajasta ja paikasta. Sähköinen rekisteri-ilmoitus lisäisi myös rekisteritietojen ajantasaisuutta ja alentaisi ilmoituksen maksua.

Hallitus päätti esityksestä 5.11.2009. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 13.11.2009.

Ajoneuvolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ajoneuvon rekisteri-ilmoitukset olisi mahdollista tehdä Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Liikenteen turvallisuusvirasto on toinen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan vuoden 2010 alussa aloittavista liikenteen virastoista.

Asetuksella säädettäisiin tarkemmin niistä rekisteröinneistä ja ilmoituksista, jotka voitaisiin tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta. Nykyisen ajoneuvolain mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen kytkettävien laitteiden rekisteröintiin tarvittavat tiedot ja tietojen muutokset on toimitettava henkilökohtaisesti.

Hallitus ehdottaa, että sähköiset rekisteröintipalvelut otetaan vaiheittain käyttöön. Palveluja on tarkoitus kehittää saadun palautteen perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa otettaisiin käyttöön sähköinen ilmoitus ajoneuvon liikennekäyttöön otosta ja liikennekäytöstä poistosta sekä mahdollistettaisiin uuden rekisteröintitodistuksen tilaaminen kadonneen tai turmeltuneen todistuksen tilalle. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2010.

Sen jälkeen kun mahdolliset rekisteröintiin liittyvät maksut on hoidettu, antaisi liikennekäyttöön otettaessa sähköisen asiointipalvelun kautta tehty rekisteröinti-ilmoitus oikeuden ajoneuvon käyttämiseen.

Sähköisen palvelun käyttäminen maksaisi arvion mukaan noin puolet vähemmän kuin katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä henkilökohtaisesti tehtävä rekisteri-ilmoitus.

Vastaavanlaisia sähköisiä rekisteröintimalleja on tällä hetkellä käytössä Ruotsissa, Islannissa, Virossa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa.

Lisätietoja:
Liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) 160 28557, 050 558 7461
Yksikönpäällikkö Simo Karppinen, puh (09) 61853343, 050 384 3086, Ajoneuvohallintokeskus