Hallituksen norminpurkutyö arjen sujuvoittamiseksi jatkuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2018 20.46
Tiedote

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi ja arjen helpottamiseksi jatkuu koko hallituskauden ajan. Hallitus päätti kehysriihessä 10.4.2018, että ministeriöissä aletaan valmistella uusia hankkeita. Jokainen ministeriö aloittaa noin viisi uutta hanketta, ja kaikkineen uusia hankkeita on 55. Lisäksi edistetään hallitusryhmien esityksiä normien purkamiseksi, joista osa on jo ministeriöissä työn alla.

- Ministeriöissä on tehty hienoa työtä arjen helpottamiseksi ja yritysten toiminnan helpottamiseksi. Säädöksiä on sujuvoitettu, lupamenettelyjä kevennetty ja toimintatapoja uudistettu. Keskeistä on ollut pohtia, tarvitaanko jotakin normia tässä ajassa vai helpottaisiko sen poistaminen meidän kaikkien elämää, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Säädösten sujuvoittaminen eli norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Hanke on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla.

- Käytännössä tehty työ on näkynyt siinä, että kansalaisten ja yritysten asiointi sujuu nopeammin vähentyneen byrokratian takia. Myös lainvalmistelukulttuuri on parantunut hallituskauden aikana, sanoo ministeri Berner.

Uusia hankkeita kaikilla hallinnonaloilla

Ministeriöiden uusilla hankkeilla helpotetaan edelleen kansalaisten arkea, edistetään vapaaehtoistoimintaa ja yritystoimintaa, uudistetaan toimintatapoja, kehitetään hallintoa ja edistetään korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa.

Ylioppilaskirjoitusten uusimiskertojen rajoitteet poistetaan ja lukion ympärivuotinen haku mahdollistetaan. Myös opiskelu työttömyysetuudella mahdollistetaan.

Päiväkodin ja kodin välistä yhteistyötä parannetaan. Ikäihmisten kotihoitoa kehitetään ja kaikenikäisten omaishoitoa vahvistetaan.

Mahdollisuuksia ottaa mobiiliajokortti käyttöön kansallisella tasolla selvitetään. Vapaaehtoistoiminnan rahankeräystä helpotetaan arpajaislain muutoksella.

Yritystoiminnan edellytyksiä parannetaan poistamalla osakeyhtiön peruspääomavaatimus 2500 euroa, julkaisemalla avoimena datana ennakkoperintärekisterin julkiset tiedot sekä nostamalla tilintarkastusrajoja. Sähköistä asiointia helpotetaan laajasti viranomaistoiminnoissa.

Tiedot kaikista ministeriöiden uusista hankkeista ja jo tehdystä työstä löytyvät norminpurku.fi-sivustolta.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 040 580 0894

Anne Berner