Regeringen fortsätter avregleringen med sikte på en smidigare vardag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2018 20.46 | Publicerad på svenska 11.4.2018 kl. 20.51
Pressmeddelande

Regeringens spetsprojekt för enklare författningar och en smidigare vardag fortsätter under hela regeringsperioden. Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna den 10 april 2018 att ministerierna börjar bereda nya avregleringsprojekt. Varje ministerium tar itu med ungefär fem nya projekt så att det sammantagna antalet projekt blir 55. Dessutom påskyndas regeringsgruppernas förslag om avveckling av normer av vilka en del förslag redan är under beredning vid ministerierna.

- Ministerierna har gjort ett utmärkt arbete för att underlätta vår vardag och företagens verksamhet. Författningar har gjorts smidigare, tillståndsförfaranden har förenklats och tillvägagångssätt har förnyats. Det centrala har varit att fundera på om vi i denna tid verkligen behöver alla normer eller om vi kan gallra bland dem för att göra livet lättare för oss alla, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Att göra författningarna smidigare, alltså att avveckla normer och reglering är ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering. Spetsprojektet hör till kommunikationsminister Anne Berners ansvarsområde.

- I praktiken syns insatserna så att det tack vare den minskade byråkratin blir både lättare och snabbare för medborgare och företag att uträtta ärenden. Också lagstiftningskulturen har förbättrats under denna regeringsperiod, påpekar minister Berner.

Nya projekt på samtliga förvaltningsområden

De nya projekt som nu kör igång vid ministerierna underlättar människornas vardag, stöder frivilligverksamheten och företagandet, moderniserar arbetssätten, utvecklar förvaltningen och främjar högskole- och forskningspolitiken.

Begränsningarna i antalet omtagningstillfällen i studentskrivningarna slopas och det blir möjligt att ansöka till gymnasiet året runt. Det blir också möjligt med studier som stöds med arbetslöshetsförmån.

Samarbetet mellan daghem och familjer förbättras. Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla åldrar stärks.

Möjligheterna att införa ett digitalt körkort på nationell nivå utreds. Penninginsamling för frivilligverksamhet underlättas genom en ändring av lotterilagen.

Förutsättningarna för företagsverksamhet förbättras genom att kravet på ett minimikapital på 2 500 euro i aktiebolag slopas, de offentliga uppgifterna i förskottsuppbördsregistret publiceras som öppna data och gränserna för revision höjs. Den elektroniska ärendehanteringen underlättas på bred front hos olika myndigheter.

Information om de nya avregleringsprojekten vid ministerierna och om redan genomförda projekt finns på webbplatsen norminpurku.fi.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 580 0894

Anne Berner