Hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelma valmistui

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2015 15.14
Uutinen
Digitalisaatio (Kuva: LVM)
Digitalisaatio (Kuva: LVM)

Hallituksen toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi julkistettiin 28. syyskuuta. Kyseessä on muutosohjelma, jonka toteuttamiseen hallitus on voimakkaasti sitoutunut. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla on kaksi kärkihanketta Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -painopistealueella.

Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö -hanke keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille.

Sujuvoitetaan säädöksiä -norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota.

Lue lisää ministeri Bernerin vastuulla olevista hankkeista ja katso videot, joissa ministeri Berner valottaa hankkeita.