Hallituksen hybridistrategian kahden testauksen mallin lakimuutokset eduskunnalle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2020 14.00 | Julkaistu suomeksi 1.10.2020 klo 16.16
Tiedote
Lentokone laskeutuu Helsinki-Vantaan lentoasemall (Kuva: VALAMO Studio/Shutterstock)
Lentokone laskeutuu Helsinki-Vantaan lentoasemall (Kuva: VALAMO Studio/Shutterstock)

Hallitus antoi 1.10.2020 eduskunnalle esityksen tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

Lakimuutokset liittyvät hallituksen 11.9.2020 tekemään periaatepäätökseen hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa. Hybridistrategian kahden testauksen mallin käyttöönotto edellyttää nyt esitettyjä lakimuutoksia. Kahden testauksen malli otetaan käyttöön 23.11.2020 mennessä. Siirtymäkauden malli on voimassa 1.10.-22.11.2020.

Suomeen saapuvilla oltava todistus koronavirustaudin negatiivisesta testituloksesta

Tartuntatautilaissa säädettäisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimivallasta tehdä päätös siitä, että Suomeen saapuvalla matkustajalla on maahan saapuessaan oltava mukanaan enintään 72 tuntia ennen saapumista hänelle myönnetty todistus koronavirustaudin negatiivisesta testituloksesta tai laillistetun lääkärin todistus sairastetusta mutta parantuneesta, laboratoriovarmistetusta koronavirustaudista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksestä olisi käytävä ilmi ne korkeamman ilmaantuvuuden maat tai niiden alueet, joista saapuviin henkilöihin velvollisuutta sovelletaan.

Todistus olisi lakiehdotuksen mukaan esitettävä maahantulon yhteydessä terveysviranomaiselle tai rajatarkastusviranomaiselle. Kunnan tartuntatautien vastustamistyöstä vastaava viranomainen valvoisi, että henkilöllä on mukanaan edellä mainittu todistus. Tämän työn toteuttamiseksi tartuntatautiviranomaisella on oikeus tarkastaa henkilön esittämän todistuksen sisältö. Todistusten tulisi olla suomen, ruotsin, englannin, ranskan, saksan tai venäjän kielellä. Muulla kielellä annettuun todistukseen olisi liitettävä käännös jollekin edellä mainituista kielistä.

Maahan saapuvat voitaisiin määrätä tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin. Karanteenin lopettamisesta voitaisiin tehdä päätös, jos aikaisintaan 72 tuntia maahantulosta tehtävän toisen testin tulos on negatiivinen.

Lakimuutoksella mahdollistettaisiin lisäksi se, että jos henkilön tarkoitus olisi oleskella Suomessa enintään 72 tuntia ja hänellä olisi mukanaan todistus negatiivisesta testituloksesta, karanteenia ei määrättäisi eikä toista testiä edellytettäisi.

Jos henkilöllä ei olisi todistusta mukanaan, hänet voitaisiin määrätä testiin ja karanteeniin.

Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta testaustodistusta ei vaadittaisi

Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta ei Suomeen palatessa edellytettäisi testaustodistusta. Korkeamman ilmaantuvuuden maista saavuttaessa heidät ohjattaisiin testeihin ja karanteeniin Suomessa.

Eräille henkilöryhmille säädettäisiin poikkeus todistusvaatimuksesta. Poikkeusten piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka harjoittavat päivittäistä kanssakäymistä rajayhteisöjen alueella, samoin kuin kuljetus- ja logistiikka-alan henkilöt, jotka jatkuvasti kulkevat rajan yli Suomeen. Lisäksi todistusta ei edellytettäisi esimerkiksi ulkovaltojen edustustojen ja kansainvälisten valtioidenvälisten järjestöjen palveluksessa olevilta henkilöiltä tai heidän perheenjäseniltään.

Kuljetuspalvelun tarjoajalle velvollisuus ilmoittaa matkustajille tarvittavista todistuksista

Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotettujen muutosten myötä kuljetuspalvelun tarjoajalle tulisi velvollisuus ilmoittaa henkilölle ennen matkaa näistä tartuntatautilain mukaisista velvollisuuksista.

Liikenne- ja viestintävirasto voisi velvoittaa sellaiset kuljetuspalvelun tarjoajat, jotka liikennöivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksessä yksilöidyistä maista ja alueilta, kohtuudella huolehtimaan, että matkustajilla on tiedossaan, minkälaisia todistuksia ja selvityksiä Suomeen saapuvassa rajat ylittävässä liikenteessä tarvitaan. 

Liikenne- ja viestintävirasto valvoisi, että kuljetuspalvelun tarjoajat huolehtivat ilmoitusvelvollisuudestaan asianmukaisesti.

Lakiehdotukseen sisältyvät muutokset olisivat voimassa 31.12.2021 saakka.

Lisätietoja:

laki liikenteen palveluista:

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö, [email protected], p. 040 580 0894

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö, [email protected], p. 050 539 5346

tartuntatautilaki:

johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected], p. 0295 163 311

hallitusneuvos Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected], p. 0295 163 329