Hallituksen esitys tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta peruutetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2020 13.47 | Julkaistu suomeksi 22.10.2020 klo 13.59
Tiedote
Yleiskuva LVM (Kuva: LVM)
Yleiskuva LVM (Kuva: LVM)

Hallitus peruuttaa eduskunnalle 1.10.2020 annetun hallituksen esityksen laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 137/2020).

Hallitus ilmoittaa eduskunnalle kirjelmällä hallituksen esityksen peruuttamisesta.

Perustuslakivaliokunnan 15.10.2020 antaman lausunnon mukaan esityksen lakiehdotuksia ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Muuttuneen covid-19-tautitilanteen, perustuslakivaliokunnan lausunnon ja valmisteilla olevan valtioneuvoston uuden rajaliikennettä koskevan periaatepäätöksen johdosta hallituksen esitystä pitäisi muuttaa huomattavasti. Sen vuoksi hallitus peruuttaa esityksen ja eduskunnalle annetaan asiasta uusi hallituksen esitys.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 040 580 0894