Regeringsproposition om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice återtas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 13.47 | Publicerad på svenska 22.10.2020 kl. 13.59
Pressmeddelande
Kommunikationsministeriet (Bild: Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsministeriet (Bild: Kommunikationsministeriet)

Regeringen återtar den till riksdagen den 1 oktober 2020 överlämnade regeringspropositionen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och av lagen om transportservice (RP 137/2020).

Regeringen informerar riksdagen om återtagandet av regeringspropositionen med en skrivelse.

Enligt grundlagsutskottets utlåtande av den 15 oktober 2020 kan lagförslagen i propositionen inte behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

På grund av det förändrade covid-19-smittoläget, grundlagsutskottets utlåtande och statsrådets nya under beredning varande principbeslut om gränstrafiken bör regeringspropositionen ändras avsevärt. Därför återtar regeringen propositionen och en ny regeringsproposition lämnas till riksdagen.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 580 0894