Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä käyttöön

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2016 13.11
Uutinen
Navigaattori (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Navigaattori (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän ensimmäisen vaiheen palvelut tulevat käyttöön. Palveluja voi käyttää kuluttajamarkkinoilla olevilla laitteilla, joissa on Galileo-yhteensopivaa siruteknologiaa. Euroopan komissio julkaisi ensimmäiset palvelut 14. joulukuuta 2016.

Euroopan siviilikäyttöön tarkoitettu Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä tarjoaa aluksi maksuttomia ja avoimia paikannuspalveluja sijainnin ja ajan määritykseen sekä navigointiin.

Galileon etsintä- ja pelastuspalvelun ansiosta hätälähettimien paikantaminen helpottuu merkittävästi ja viranomaisille sekä yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittisille yrityksille tarjotaan Galileon julkisesti säännelty palvelu (PRS).

Myöhemmin vuoteen 2020 mennessä on näiden palvelujen lisäksi tulossa myös kaupallisia ja suojattuja palveluja.

Satelliittipaikannus ja sen tarjoama ajanmääritys ovat osa arkea. Ne mahdollistavat digitaalisten palvelujen syntymisen ja useiden elintärkeiden infrastruktuurien kuten sähkö-, tietoliikenne- ja liikenneverkkojen toiminnan.

Galileo-järjestelmän signaalia voi jo nyt käyttää Galileo-yhteensopivilla vastaanottimilla. Useilla älypuhelinten siruvalmistajilla on jo valikoimissaan Galileo-ominaisuuksin varustettuja tuotteita ja ensimmäiset Galileo-yhteensopivat älypuhelimet tulivat markkinoille tänä syksynä.

Galileo-satelliitit on suunniteltu toimimaan yhdessä GPS-järjestelmän satelliittien kanssa, mikä merkitsee loppukäyttäjille tarkempaa ja luotettavampaa paikannusta. Galileon myötä kasvava satelliittimäärä muun muassa parantaa paikannuksen tarkkuutta ja luotettavuutta erityisesti kaupungeissa, joissa korkeat rakennukset saattavat haitata signaalien kulkua.

Tarkoitus myös on, että vuoteen 2018 mennessä Galileo-ominaisuus löytyy jokaisesta Euroopassa myydystä uudesta ajoneuvomallista. Tämä mahdollistaa automaattisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän ja tarjoaa monenlaisille ajoneuvojen navigointilaitteille parempaa sijainti- ja aikatietoa.