Eurooppalainen aika- ja paikkatietopalvelu tukemaan Suomen turvallisuutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2024 11.21
Tiedote
Satelliitti pilvien yllä avaruudessa.
Satelliitti pilvien yllä. (Kuva: Shutterstock)

Eurooppalaisen Galileo-satelliittijärjestelmän julkisesti säännellyn palvelun (Public Regulated Service, PRS) kansallista käyttöönottoa jatketaan. Palvelu tuottaa turvallista ja häiriötöntä aika- ja paikkatietoa EU:n jäsenvaltioille.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi syksyllä 2020 liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä, että Suomi ottaa EU:n Galileo-satelliittijärjestelmän PRS-palvelun kansallisesti käyttöönsä. EU teki keväällä 2024 tarkennuksia Galileo-järjestelmän palveluntarjontaan. PRS-palvelun kansallista käyttöönottoa jatketaan nyt EU:n tarkennukset huomioiden.

Galileon PRS-palvelun tarkoitus on tuottaa varmennettua ja häiriöitä, häirintää sekä manipulointia paremmin kestävää aika- ja paikkatietoa EU:n jäsenvaltioiden eri viranomaisille ja kriittisen infrastruktuurin toimijoille.

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut PRS-palvelun kansallisen toteutuksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Traficomille on jo myönnetty palvelun toteutuksen edellyttämä määräraha. Myös toteutuksen edellyttämä lainsäädäntö on voimassa.

Palvelu parantaa Suomen turvallisuutta ja huoltovarmuutta

Suomen maantieteellisestä asemasta johtuen PRS-palvelu kannattaa ottaa käyttöön heti, kun se on EU:ssa operatiivinen. PRS-palvelu tulee tuottamaan merkittävästi turvatumpaa tietoa kuin avoimet satelliittiperusteiset aika- ja paikkapalvelut.

PRS-palvelu tukee kokonaisturvallisuutta ja on osa Suomen kansallisen kyberturvallisuuden varmistamista. Palvelun käyttöönotto vaikuttaa myönteisesti myös Suomen huoltovarmuuteen vähentämällä suomalaisten toimijoiden riippuvuutta Euroopan ulkopuolisista aika- ja paikkajärjestelmistä.

Suomessa PRS-palvelun suunniteltuja käyttäjiä ovat sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön viranomaiskäyttäjät, Puolustusvoimat, Tulli sekä kriittisen infrastruktuurin toimijat, kuten teleoperaattorit sekä energia-, finanssi- ja logistiikka-alan toimijat.

Mitä seuraavaksi?

Traficom jatkaa PRS-palvelun kansallista käyttöönottoa. Tavoitteena on, että PRS-palvelu otettaisiin Suomessa käyttöön asteittain alkaen kesästä 2025.

Lisätietoja:

Liikenne- ja viestintäministeriö:
liikenneneuvos Vesa Häyrinen, vesa.hayrinen(at)gov.fi, p. 0295 342 368

hallitussihteeri Suvi Lahtikankare, suvi.lahtikankare(at)gov.fi, p. 0925 342 105

Traficom:
PRS-palvelun kansallinen vastuuhenkilö Matti Kesäläinen, matti.kesalainen(at)traficom.fi, p. 0295 390 647