Euroopan yhtenäinen telemarkkina-asetus läpi EU:n ministerineuvostossa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2015 13.41
Uutinen
Nainen puhelimessa (Kuva: Rodeo)
Nainen puhelimessa (Kuva: Rodeo)

EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi euroopanlaajuista telemarkkinaa koskevan asetuksen sisällön 1. lokakuuta 2015. Asetus muuttaa Euroopan sisällä maksettavia verkkovierailumaksuja.

Euroopan parlamentti ja neuvosto saivat kesäkuussa 2015 aikaan alustavan sovun euroopanlaajuista yhtenäistä telemarkkinaa kokevan lakiesityksen sisällöstä. Lain tavoitteena on, että EU:n alueella matkapuheluista, tekstiviesteistä ja mobiilidatan käytöstä maksettaisiin saman verran kuin kotimaassa.

Telemarkkina-asetuksen mukaan verkkovierailusta perittävät lisämaksut EU:n sisällä poistuvat kokonaan matkaviestinpalvelujen kohtuullisen käytön osalta 15.6.2017 alkaen edellyttäen, että operaattorit pystyvät kattamaan niille verkkovierailupalvelun tarjoamisesta koituvat kustannukset.

Nyt hyväksytty asetus myös alentaa lisämaksujen hintakattoja, ennen niiden poistamista. Uusien lisämaksujen enimmäismäärä 30.4.2016 alkaen puheluissa on 0,05 €/min, SMS:ssä 0,02 €/kpl ja datassa 0,05€/MB.

Asetuksen hyväksymisen yhteydessä Suomi jätti neuvoston pöytäkirjaan lausuman, jossa korostettiin, että uuden sääntelymallin olisi oltava taloudellisesti kestävä.

Suomen lausuma liittyy erityisesti mobiilidatan laskutukseen, sillä Suomessa mobiilidatasta laskutetaan eri tavoin kuin muualla Euroopassa. Suomessa on pääasiassa käytössä tasahinnoitteluun perustuva malli, eli samalla kuukausimaksulla voi käyttää mobiilidataa rajattomasti. Siksi on tärkeää huolehtia, ettei verkkovierailuhintojen poistaminen EU:ssa aiheuta hinnankorostuksia kotimaiselle matkaviestinmarkkinalle.

Kilpailukykyneuvoston hyväksynnän jälkeen telemarkkina-asetus edellyttää vielä EU:n parlamentin hyväksyntää.

Verkkovierailumaksujen poistamiseen tähtäävien sääntöjen ohella asetus sisältää ensimmäiset euroopanlaajuiset säännöt verkon neutraliteetin varmistamiseksi.