Euroopan talousalueella asuva laivan omistaja voi toimia ilman edustajaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2008 14.47
Tiedote

Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueelle sijoittuneella laivanisännällä ei tarvitse jatkossa olla Suomessa asuvaa edustajaa. Mikäli omistaja tulee Euroopan talousalueen ulkopuolelta, on hänellä oltava talousalueella asuva edustaja.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 5. kesäkuuta. Lain on määrä tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lainmuutoksella ei ole vaikutuksia väylämaksun perusteisiin eikä kannettavan väylämaksun määrään. Arvioiden mukaan muualle kuin Suomeen sijoittautuneet laivanisännät tulevat jatkossakin käyttämään pääasiassa Suomessa asuvia edustajia.

Vastuu väylämaksun maksamisesta säilyy nykyiseen tapaan laivanisännällä. Mikäli edustajaa käytetään, on maksuvelvollisuus omistajan ja edustajan yhteinen.

Esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Suomen merenkulun lainsäädäntöä Euroopan yhteisön lakien mukaiseksi.

Lisätietoja:
Merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, puh. (09) 160 28009 tai 0400 659 324