Euroopan komissio tukee vapaan median toimintaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2022 13.30 | Julkaistu suomeksi 21.9.2022 klo 12.03
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. (Kuva: Laura Kotila, VNK)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. (Kuva: Laura Kotila, VNK)

Euroopan komissio julkaisi 16.9.2022 ehdotuksen median vapaussäädökseksi (Media Freedom Act, MFA). Säädöksen tavoitteena on yhtenäistää EU-jäsenmaiden media-alan sääntelyä sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi ja median vapauden edistämiseksi.

- Vastuullinen ja riippumaton media ovat demokraattisen yhteiskunnan perustekijöitä. Median vapaussäädös pyrkii varmistamaan riippumattoman median toimintaedellytykset koko EU:n alueella, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Suomi tukee komission työtä sananvapauden parantamiseksi. Suomen näkökulmasta vapaa ja luotettava media tukee demokratiaa erityisesti nykyisessä kansainvälisen politiikan tilanteessa. Suomi kannattaa median vapaussäädöksen tavoitteita edistää median vapautta sekä mediamarkkinoiden toimivuutta EU-alueella.

Suomessa mediasääntelyssä korostetaan erityisesti median itsesääntelyä. Esimerkiksi Julkisen sanan neuvosto on tärkeässä asemassa itsesääntelyelimenä. Suomi pyrkii vaikuttamaan median EU-sääntelyyn niin, että Suomessa maailman mittakaavalla vapaan median toimintaa ei hankaloiteta liiallisella sääntelyllä.

- Ammattimaisen median toimintaan ei pidä puuttua, mutta toimintaedellytysten puutteita pitää korjata. Tiedotusvälineiden keskittymistä on seurattava, moniäänisyys on suomalaisen demokratian tae, sanoo ministeri Harakka.

Mitä seuraavaksi?

Ehdotus etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Asetusta käsitellään myös neuvoston työryhmässä, johon Suomi osallistuu aktiivisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö laatii yhdessä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa U-kirjeen, jonka pohjalta eduskunta muodostaa Suomen kannan komission ehdotukseen. U-kirjeen valmistelun yhteydessä kuullaan myös sidosryhmiä.

Lisätietoja:

ministeri Harakan erityisavustaja Antti Malste, antti.malste(at)gov.fi, p. 0295 342 135

ylitarkastaja Eero Salojärvi, eero.salojarvi(at)gov.fi, p. 050 577 3284

ylitarkastaja Roosa Patrakka, roosa.patrakka(at)gov.fi, p. 050 431 7036

yksikön johtaja Aino Sipari, aino.sipari(at)gov.fi, p. 050 326 5829