Europeiska kommissionen stöder fria medier

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2022 13.30 | Publicerad på svenska 21.9.2022 kl. 12.03
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka. (Bild: Laura Kotila / VNK)
Kommunikationsminister Timo Harakka. (Bild: Laura Kotila / VNK)

Den 16 september 2022 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till en europeisk rättsakt om mediefrihet. Syftet med rättsakten är att förenhetliga EU-ländernas lagstiftning gällande media, för att effektivisera den inre marknaden och främja mediefriheten.

- Ansvarsfulla och oberoende medier är grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Den europeiska rättsakten om mediefrihet ska säkerställa arbetsvillkoren för oberoende medier i hela EU, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Finland stöder kommissionens arbete för att stärka yttrandefriheten. Finland framhåller att fria och pålitliga medier är ett synnerligen viktigt stöd för demokratin i det rådande internationella politiska läget. Finland stöder rättsaktens mål att främja mediefriheten och en fungerande mediemarknad i EU.

I den finländska lagstiftningen som gäller medier betonas mediernas självreglering. Till exempel har Opinionsnämnden för massmedier en viktig roll som organ för självreglering. Finland försöker påverka EU-lagstiftningen så att de finländska, globalt sett fria, mediernas verksamhet inte försvåras genom överdriven reglering.

- Vi ska inte blanda oss i de professionella mediernas verksamhet, men bristerna i deras villkor måste rättas till. Vi måste hålla ett öga på mediekoncentrationen, flerstämmigheten är en garant för den finska demokratin.

Vad händer härnäst?

Förslaget ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet för behandling. Förslaget kommer också att diskuteras i rådets arbetsgrupp, där Finland är en aktiv medlem.

Kommunikationsministeriet utarbetar tillsammans med andra centrala ministerier en U-skrivelse, och utifrån den formulerar riksdagen Finlands ståndpunkt till kommissionens förslag. I samband med beredningen av U-skrivelsen ordnas samråd för intressegrupper.

Ytterligare information:

Antti Malste, minister Harakkas specialmedarbetare, antti.malste(a)gov.fi, tfn 0295 342 135

Eero Salojärvi, överinspektör, eero.salojarvi(at)gov.fi, tfn 050 577 3284

Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 050 431 7036

Aino Sipari, enhetschef, Aino. Sipari, aino.sipari(a)gov.fi, tfn 050 326 5829