Euroopan komissio ehdottaa yleislatureiden käyttöönottoa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2021 13.20 | Julkaistu suomeksi 5.11.2021 klo 15.58
Tiedote
(Kuva: Shutterstock)
(Kuva: Shutterstock)

Valtioneuvosto kannattaa Euroopan komission ehdotusta siitä, että sama yleislaturi sopisi langallista latausta käyttävien matkapuhelinten ja vastaavien radiolaitteiden lataamiseen. Tällaisia radiolaitteita olisivat esimerkiksi tabletit, kuulokkeet, kuulokemikrofonit ja kädessä pidettävät videopelikonsolit. Yleislaturissa käytettäisiin USB-C-tyypin liitintä.

Valtioneuvosto antoi asiasta U-kirjeen eduskunnalle 4. marraskuuta 2021.

Komissio perustelee unionin tasoisia toimia sillä, että radiolaitteiden ja lisälaitteiden, kuten latureiden, yhteentoimivuus yksinkertaistaisi radiolaitteiden käyttöä ja vähentäisi tarpeetonta sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä kustannuksia.

Yhdenmukaistamisen puuttuminen johtaisi eroihin jäsenvaltioiden kesken ja saattaisi aiheuttaa esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. EU-tason toimilla sovitut tavoitteet on mahdollista saavuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden toimia tehokkaammin.

Kuluttajat hyötyisivät merkittävästi siitä, ettei tulevaisuudessa tarvitsisi ostaa tietyn valmistajan laitteiden kanssa yhteensopivia omia laitekohtaisia liittimiä ja kaapeleita eri laitteille. Kuluttajat hyötyisivät myös muutoksilla saavutettavista säästöistä ja latauslaitteista annettavista tarkemmista tiedoista.

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotuksen tavoitteita ja suhtautuu ehdotukseen pääosin myönteisesti. Valtioneuvosto kuitenkin katsoo, että ehdotusta tulisi joiltakin osin tarkentaa ja sen vaikutuksia arvioida laajemmin.

Mitä seuraavaksi?

Ehdotetut muutokset tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kansallisen lainsäädännön osalta ehdotetut muutokset kohdistuisivat ainakin sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin sekä valtioneuvoston asetukseen radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Lisätietoja

ylitarkastaja Fanni Thessler, p. 050 353 5515

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916