Europeiska kommissionen föreslår att gemensamma laddare tas i bruk

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 13.20 | Publicerad på svenska 5.11.2021 kl. 15.58
Pressmeddelande
(Bild: Shutterstock)
(Bild: Shutterstock)

Statsrådet understöder Europeiska kommissionens förslag om att samma gemensamma laddare ska lämpa sig för laddning av mobiltelefoner och motsvarande radioutrustning som använder trådbunden laddning. Sådan radioutrustning är till exempel läsplattor, hörlurar, headsets och handhållna videospelskonsoler. Den gemensamma laddaren kommer att ha USB-C port.

Statsrådet sände en U-skrivelse om saken till riksdagen den 4 november 2021.

Kommissionen motiverar åtgärder på unionsnivå med att driftskompatibilitet hos radioutrustning och tillhörande utrustning, såsom laddare, skulle förenkla användningen av radioutrustningen och minska både onödigt avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning och kostnader.

Bristande harmonisering skulle leda till skillnader mellan medlemsstaterna och kunde utgöra hinder för den fria rörligheten för varor. Genom åtgärder på EU-nivå kan de mål man avtalat om uppnås effektivare än genom åtgärder genomförda av de enskilda medlemsstaterna.

Konsumenterna skulle dra betydande nytta av att man i framtiden inte behöver köpa några produktspecifika laddningsportar och kablar som är kompatibla med en viss tillverkares utrustning. Konsumenterna kommer också att dra nytta av de besparingar som kan uppnås genom ändringarna och av de närmare uppgifter som ska ges om laddningsutrustningen.

Statsrådet understöder målen med kommissionens förslag och förhåller sig i huvudsak positivt till förslaget. Statsrådet anser dock att förslaget till vissa delar bör preciseras och dess konsekvenser bedömas i större utsträckning.

Vad händer härnäst?

De föreslagna ändringarna ska införlivas i den nationella lagstiftningen. I fråga om den nationella lagstiftningen gäller de föreslagna ändringarna åtminstone lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och statsrådets förordning om radioutrustnings överensstämmelse med kraven.

Ytterligare information:

Fanni Thessler, överinspektör, tfn 050 353 5515

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916