EU tavoittelee tehokkuutta ilmatilan hallintaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2013 13.22
Uutinen

Euroopan komissio ehdottaa asetusta yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta. Sen tavoitteena on parantaa eurooppalaisen ilmatilan organisoinnin ja hallinnan yleistä tehokkuutta. Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa on kehitetty aiemmin jo kahdella lainsäädäntöpaketilla.

Nyt ehdotetulla asetuksella halutaan uudistaa lennonvarmistuspalveluja tarjoavaa toimialaa ja lisätä ilmaliikenteen hallintajärjestelmän kapasiteettia. Tätä kautta voidaan saavuttaa suorempia lentoreittejä, säästöjä lentoajoissa, täsmällisempiä lentoaikatauluja ja vähemmän ilmaliikenteen päästöjä. Ehdotukset koskevat pääosin siviili-ilmailua.

Yksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan keskeisistä elementeistä on toiminnallisten ilmatilan lohkojen perustaminen. Suomi on mukana pohjoiseurooppalaisessa lohkossa yhdessä Viron, Latvian ja Norjan kanssa. Euroopassa on tällä hetkellä yhteensä yhdeksän lohkoa. Asetusehdotuksessa esitetään joustavuutta yhteistyöhön eri lohkojen välillä suorituskyvyn parantamiseksi.

Hallitus antoi eduskunnalle selvityksen ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta 29. elokuuta. Ehdotuksen käsittely alkaa neuvoston ilmailutyöryhmässä ja Euroopan parlamentissa syksyn 2013 aikana.