EU eftersträvar effektivitet i förvaltningen av luftrummet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2013 13.22 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Europeiska kommissionen lägger fram ett förslag till förordning om genomförandet av ett gemensamt europeiskt luftrum. Dess mål är att förbättra den övergripande effektiviteten i organisationen och förvaltningen av det europeiska luftrummet. Det gemensamma europeiska luftrummet har redan tidigare utvecklats genom två lagstiftningspaket.

Genom den föreslagna förordningen vill man förnya den sektor som tillhandahåller flygtrafiktjänster och utvidga lufttrafikens kapacitet. På så sätt kan man uppnå rakare flygrutter, inbesparingar i flygtider, exaktare flygtidtabeller och minskade utsläpp från lufttrafiken. Förslagen gäller huvudsakligen den civila luftfarten.

Ett av de mest centrala elementen i det gemensamma europeiska luftrummet är etablerandet av funktionella luftrumsblock. Finland hör till det nordeuropeiska luftrumsblocket tillsammans med Estland, Lettland och Norge. I Europa finns för tillfället sammanlagt nio block. I förslaget till förordning föreslås flexibelt samarbete mellan olika block för att förbättra kapaciteten.

Regeringen lämnade en utredning till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av ett gemensamt europeiskt luftrum den 29 augusti. Behandlingen av förslaget inleds inom rådets luftfartsarbetsgrupp och Europaparlamentet under hösten 2013.