EU tarjoaa rahoitusta vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran rakentamiseen – Suomeen rahoitusta sähköautojen latauspisteille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2022 14.50 | Julkaistu suomeksi 30.9.2022 klo 17.51
Tiedote
Sähköauton lataus (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Sähköauton lataus (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

EU rahoittaa uusien käyttövoimien eli muun muassa sähkön ja vedyn jakeluinfrastruktuurin rakentamista 1,5 miljardilla eurolla vuosina 2021-2023. Suomeen on myönnetty rahoitusta sähköautojen latausverkoston laajentamiseen Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneohjelmasta.

EU tarjoaa rahoitusta esimerkiksi autojen, junien, alusten ja lentokoneiden vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran laajentamiseen Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelmasta. Vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin (AFIF, Alternative Fuels Infrastructure Facility) toisella hakukierroksella Euroopan komissio jakoi yhteensä 292,5 miljoonaa euroa. Liikenneohjelman komitea päätti tukien myöntämisestä 12.9.2022.

Suomalaisen K-Auto Oy:n ylläpitämä K-Lataus-verkosto sai yhdessä saksalaisen Ionity GmbH:n kanssa rahoitustukea 2,7 miljoonaa euroa. Tuella on suunniteltu rahoitettavaksi Suomeen 42 sähköautojen latausasemaa yhteensä 93 latauslaitteelle, joiden teho on vähintään 150 kW. Hanke on osa 23 EU-maan suurteholatausasemahanketta, jolle rahoitustukea myönnettiin yhteensä 28,16 miljoonaa euroa.

Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamiseen ja edistävät liikenteen hiilestä irtautumista Euroopan laajuisella TEN-T-liikenneverkolla. Seuraava haku päättyy 10.11.2022.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien hankkeita rahoitetaan yhdistelmärahoituksella, joka koostuu EU-tuesta ja lainasta. Edellytyksenä on joko Euroopan investointipankin EIB:n tai kansallisen lainanvälittäjän takaus lainalle. Rahoitusta voivat hakea valtio, kunnat, yritykset ja muut toimijat.

Jakeluinfran kehittäminen edistää fossiilitonta liikennettä

"Uusien käyttövoimien jakeluinfran kehittäminen on edellytys fossiilittomalle liikenteelle ja jakeluinfran kehittäminen on fossiilittoman liikenteen tiekartan keskeinen toimi. Infratuilla voidaan merkittävästi nopeuttaa jakeluinfran rakentumista", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama kansallinen jakeluinfratyöryhmä arvioi Suomen jakeluinfran nykytilaa, nykyisten toimien riittävyyttä ja mahdollisia uusia tarvittavia toimia jakeluinfran kehittämiseksi.

Työryhmä tarkastelee niin sähkölatausta kuin biokaasun ja vedyn tankkausta. Työryhmä tuottaa 2030-luvulle ulottuvan kansallisen jakeluinfraohjelman, joka julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Mitä seuraavaksi?

Seuraava Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneohjelman hakukierros, jolla myönnetään rahoitusta vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran rakentamiseen, päättyy 10.11.2022. Lisää tietoa hausta löytyy muun muassa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää jakeluinfrastruktuurin kehittämisestä 13.10.2022 kaikille avoimen kuulemistilaisuuden, josta tiedotetaan ministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(at)gov.fi (Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneohjelma)

neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala, p. 050 563 8130, tuuli.ojala(at)gov.fi (kansallinen jakeluinfratyöryhmä)