EU:ssa alustava sopu vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöstä lentoliikenteessä – mukana Suomelle tärkeä joustokirjaus

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2023 14.04
Tiedote
Ihminen tankkaa lentokonetta
Lentokonetta tankataan Vilnassa Liettuassa (Kuva: Karolis Kavolelis, Shutterstock / LVM)

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio pääsivät 25.4.2023 alustavaan sopuun uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä lentoliikenteessä.

Euroopan komissio antoi lentoliikenteen polttoaineita koskevan niin kutsutun ReFuel Aviation -asetusehdotuksen osana EU:n ilmastopakettia eli 55-valmiuspakettia heinäkuussa 2021. Asetuksen tavoitteena on lisätä uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä ja varmistaa, että lentoliikenteen pitkään jatkunut päästöjen kasvu päättyy. 

Asetus velvoittaa polttoainetuottajia uusiutuvien polttoaineiden jakeluun. Sekoitevelvoite alkaa kahdesta prosentista vuonna 2025 ja nousee asteittain. Velvoite on 6 prosenttia vuonna 2030, 20 prosenttia vuonna 2035, 34 prosenttia vuonna 2040, 42 prosenttia vuonna 2045 ja 70 prosenttia vuonna 2050. Lisäksi sähköpolttoaineille tulee erillinen velvoite, joka tulee voimaan 2030 lähtien. Myös lentoyhtiöihin kohdistetaan käyttövelvoite velvoittamalla lentoyhtiöt tankkaamaan EU:n lentoasemilla.

Velvoitteet koskevat lentopolttoaineen käyttöä vähintään 800 000 matkustajan tai sadantuhannen rahtitonnin EU-lentoasemilla. Ehdotus koskee Suomessa nykyisten matkustajamäärien perusteella Helsinki-Vantaan lentokenttää. 

Suomelle tärkeä lyhyiden reittien jousto toteutui

Suomi pitää asetusta tärkeänä toimena lentoliikenteen uusiutuvien polttoaineen käytön lisäämiseksi. Suomi on painottanut, että toimet uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön lisäämiseksi tulee toteuttaa tavalla, joka vähentää tehokkaasti lentoliikenteen päästöjä ja huomioi lentoliikennealan toimintaedellytykset sekä jäsenvaltioiden saavutettavuuden. 

Alustavaan sopuun sisältyy lyhyiden reittien tankkausvelvoitteita koskeva jousto, jota Suomi piti neuvotteluissa esillä. Tankkaus vie aikaa, ja jousto auttaa välttämään tarpeetonta tankkausta ja siten myös operatiivisia muutoksia lyhyillä reiteillä.

Suomi pyrki neuvottelujen aikana edistämään uusiutuvien lentopolttoaineiden määritelmän yhdenmukaistamista siten, että se vastaisi uusiutuvan energian direktiivin määritelmää. Kestäviä raaka-aineita ei pitäisi sulkea tarpeettomasti ulos lentopolttoaineen valmistuksesta. Myös tämän tavoitteen osalta saavutettiin edistystä verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen.  

55-valmiuspaketti sisältää myös muita lentoliikenteeseen vaikuttavia Euroopan komission aloitteita. Joulukuussa 2022 EU:ssa sovittiin lentoliikenteen päästökaupan tehostamisesta vuodesta 2024 alkaen.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi alustavaa sopua käsitellään jäsenmaiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper). Sen jälkeen asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja se tarvitsee myös parlamentin virallisen hyväksynnän. Asetus astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen