EU pyrkii puuttumaan tehokkaammin ihmiskauppaan ja maahanmuuttajien salakuljettamiseen liikenteenharjoittajia koskevalla asetuksella

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2022 14.29 | Julkaistu suomeksi 8.2.2022 klo 15.48
Tiedote
Rekka sateisella tiellä (Kuva: Shutterstock/Gorodenkoff)
Rekka sateisella tiellä (Kuva: Shutterstock/Gorodenkoff)

Euroopan komissio antoi marraskuussa 2021 asetusehdotuksen liikenteenharjoittajia koskevista toimenpiteistä. Niillä pyritään estämään EU:n alueelle suuntautuvaa ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta. Valtioneuvosto toimitti 3.2.2022 eduskunnalle U-kirjelmän asetusehdotuksesta.

Keväästä 2021 asti jatkunut jännitteinen tilanne Valko-Venäjän vastaisilla EU:n ulkorajoilla on tuonut hybridivaikuttamisen ja liikenteenharjoittajien roolin ihmiskaupassa ja siirtolaisten salakuljettamisessa entistä vahvemmin EU:n agendalle. Hybridivaikuttamisessa voidaan hyödyntää liikenteenharjoittajia. Komission mukaan jotkin liikenteenharjoittajat ovat edistäneet ja joissain tapauksissa hyötyneet salakuljetus- ja ihmiskauppaoperaatioista, jotka ovat vaarantaneet haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hengen ja unionin ulkorajojen turvallisuuden. Asetusehdotus on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla EU pyrkii vastaamaan hybridiuhkiin.

Asetuksen tavoitteena olisi rajoittaa sellaisia liikenteenharjoittajia, jotka ovat tietoisia järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnasta ihmiskaupan ja maahanmuuttajien salakuljettamiseen tai mahdollistavat toiminnan kulkuvälineellään. Ehdotus koskee maa-, ilma- ja vesiteitse toimivia liikenteenharjoittajia.

Valtioneuvosto pitää lähtökohtaisesti kannatettavana, että EU:n alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien toimintaa voidaan estää tai rajoittaa.

Valtioneuvoston mukaan toimien on oltava oikeasuhteisia. Valtioneuvosto katsoo, että komission ehdotuksessa on useita oikeudellisia kysymyksiä, jotka on vielä ratkaistava. Kysymykset liittyvät muun muassa perusoikeuksien turvaamiseen, oikeusperustan valintaan sekä täytäntöönpanovallan asianmukaisuuteen. Lisäksi valmistelussa tulee arvioida tarkemmin kansainvälisen, EU-tason ja kansallisten toimenpiteiden keskinäistä suhdetta.

Mitä seuraavaksi?

U-kirjelmissä on kuvattu valtioneuvoston kannat. U-kirjelmä käsitellään suuressa valiokunnassa, jolle asianomaiset erikoisvaliokunnat antavat lausuntonsa.

Asetusehdotuksen käsittely aloitetaan tämänhetkisten tietojen mukaan Euroopan unionin neuvoston ulkosuhdeneuvosten työryhmässä (Relex) helmi-maaliskuun aikana.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Krista Widerholm, p. 0295 342 140, krista.widerholm(at)gov.fi