EU:n tukemien kuntien laajakaistahankkeille jatkossa tuki valtiolta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2014 11.42
Tiedote

Hallitus esittää, että haja-asutusalueiden laajakaistahankkeita tuettaisiin jatkossa valtion varoin niissä kunnissa, joiden hankkeita on aiemmin voitu tukea EU:n maaseuturahastosta. EU:n maaseuturahaston tuki laajakaistahankkeille lakkaa uuden ohjelmakauden 2014 - 2020 alkaessa.

Hallituksen ensi vuoden talousarvioon esittämä 5,5 miljoonan euron lisämääräraha laajakaistahankkeisiin mahdollistaisi laajakaistarakentamista koskevan lain muutoksen.

Muutoksen jälkeen Viestintävirasto toimisi tuen myöntäjänä. EU:n maaseuturahaston kautta tuetuissa hankkeissa tuen myönsivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Muutos kattaa myös ne hankkeet, jotka on käynnistetty ennen lain voimaantuloa siltä osin kuin hankkeelle ei ole myönnetty tukea EU:n maaseuturahastosta.

EU:n maaseuturahaston kautta tuetuissa laajakaistahankkeissa kunnan maksuosuus on ollut 21,78 prosenttia. Maksuosuus pysyisi samana myös lakimuutoksen jälkeen.

Esitetyn lisämäärärahan myötä valtion laajakaistahankkeisiin varaama kokonaistukimäärä nousisi 64 miljoonasta eurosta 69,5 miljoonaan euroon.

Viestintävirasto on tähän mennessä myöntänyt valtion varaamasta kokonaistuesta yli puolet ja vireillä olevien hakemusten määrä ylittää tukeen varatut varat. Hankkeisiin kohdistuu edelleen riski, että valtion tuki ei riitä kaikkien käynnistyneiden ja suunniteltujen hankkeiden toteuttamiseen.

Hallitus esitti laajakaistatukilain muuttamista 15. syyskuuta 2014. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2015.

Laajakaistarakentamista koskevan lain tarkoituksena on helpottaa valtion ja kunnan tukemien laajakaistahankkeiden rahoitusta niiden rakennusaikana.

Laki liittyy valtioneuvoston joulukuussa 2008 tekemään periaatepäätökseen, jossa asetettiin tavoitteeksi, että Suomessa olisi kysynnän mukaisesti valtakunnallisesti saatavilla 100 mbit/s internetyhteydet. Periaatepäätöstä toteuttamaan käynnistettiin Laajakaista kaikille -hanke. Hankkeella on käynnistetty lukuisia laajakaistaprojekteja eri puolille Suomea.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Thorström, p. 0295 34 2393