EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti etenee

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 13.31 | Julkaistu suomeksi 21.10.2021 klo 15.12
Tiedote
Rekka tiellä (Kuva: Shutterstock)
Rekka tiellä (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää muutoksia liikennepalvelulakiin sekä ylikuormamaksusta ja työtekijöiden lähettämisestä annettuihin lakeihin. Muutokset liittyvät niin sanotun EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin voimaan saattamiseen Suomessa.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 21.10.2021.

Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa raskaan tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä, edistää kuljetusalan reilua ja tasapuolista kilpailua sekä parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä ja liikenneturvallisuutta.

EU-säännösten täytäntöönpanon lisäksi esityksessä ehdotetaan kirjauksia kuljetuksen tilaajan vastuiden laajentamisen osalta ylikuormilla ajamiseen sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomiseen. Ehdotuksilla on tarkoitus ehkäistä hallitusohjelman mukaisesti harmaan talouden ilmentymiä.

EU-asetuksesta johtuvia uusia kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin liittyviä muutoksia on jo tullut voimaan.

Kansallinen säädöshanke on toteutettu yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Lakiesitykset ovat olleet lausuntokierroksella, ja säännösten valmistelua on jatkettu virkatyönä.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022.

Lisätietoja

liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, 050 470 7708

erityisasiantuntija Elisa Vornanen, 050 511 6405