Det nationella genomförandet av EU:s rörlighetspaket för vägtransporter framskrider

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.31 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 15.12
Pressmeddelande
(Bild: Shutterstock)
(Bild: Shutterstock)

Regeringen föreslår ändringar i lagen om transportservice och i de lagar som gäller överlastavgifter och utstationering av arbetstagare. Ändringarna görs för att genomföra EU:s rörlighetspaket för vägtransporter i Finland.

Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 21 oktober 2021.

Syftet med propositionen är att förenhetliga bestämmelserna om det sociala regelverket och marknaden i fråga om den tunga fordonstrafiken, att främja rättvis och jämlik konkurrens inom transportbranschen och att förbättra tillsynsmyndigheternas verksamhetsförutsättningar och trafiksäkerheten.

Utöver de ändringar som ska göras för att genomföra EU-bestämmelserna föreslås det också ändringar som utvidgar beställarens ansvar i fråga om transporten vid körning med överlast och brott mot kör- och vilotider. Syftet med förslagen är att förebygga grå ekonomi i enlighet med målen i regeringsprogrammet.

Vissa av EU-bestämmelserna om förares kör- och vilotider har redan trätt i kraft i Finland. 

Den nationella lagstiftningen har beretts som ett samarbete mellan kommunikationsministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Vad händer härnäst?

Lagförslagen har varit på remiss och beredningen har fortsatt som tjänsteuppdrag.

Härnäst ska regeringens proposition överlämnas till riksdagen för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum. 

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 februari 2022.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd 050 470 7708

Elisa Vornanen, specialsakkunnig, 050 511 6405