EU:n televiestintäneuvostossa hyväksyttiin yleisnäkemykset tekoäly- ja eIDAS-asetuksista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2022 9.07 | Julkaistu suomeksi 14.12.2022 klo 11.33
Tiedote
Valtiosihteeri Pilvi Torsti ja Tšekin ministeri Ivan Bartoš (Kuva: EU)
Valtiosihteeri Pilvi Torsti ja Tšekin ministeri Ivan Bartoš (Kuva: EU)

EU:n televiestintäministerit kokoontuivat Brysselissä 6.12.2022. Suomea kokouksessa edusti valtiosihteeri Pilvi Torsti. Kokouksessa käsiteltiin useita digitalisaatiota ja sen hyödyntämistä edistäviä asetusehdotuksia.

- Esitys tekoälysääntelyksi on uraauurtava, sillä tämä on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Eurooppalainen digitaalinen lompakkosovellus on samoin aivan keskeinen osa luottamukseen perustuvaa Euroopan digitaalista kehitystä. Näiden merkittävien päätösten tukemisen lisäksi Suomi korosti kokouksessa, kuinka ensisijaisen tärkeä datasäädös on Euroopan sisämarkkinoille, kuvaili valtiosihteeri Pilvi Torsti kokouksen antia.

Televiestintäneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen tekoälyasetusehdotuksesta. Euroopan komission tavoitteena on sääntelykehys, jolla varmistettaisiin, että EU:ssa käytettävät tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia ja että ne kunnioittavat voimassa olevia perusoikeuksia.

Suomi on pitänyt tärkeänä, että asetusehdotuksessa tekoälyjärjestelmän määritelmä kattaisi vain aidosti tekoälynä pidettävät järjestelmät, ja Suomi on ollut aloitteellinen tekoälyn määritelmän kaventamisessa. Tekoälyn kapeamman määritelmän tavoitteena on ollut pyrkimys varmistaa, että tiettyjen jo käytössä olevien automaattisen päätöksenteon järjestelmien käyttöä voidaan jatkaa normaalisti.

Televiestintäneuvostossa hyväksyttiin myös yleisnäkemys eIDAS-asetuksen muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamiseksi. eIDAS-asetuksessa säädetään jäsenvaltioiden rajat ylittävään sähköiseen tunnistamiseen ilmoittamista korkean turvallisuuden ja yksityisyyden suojan tason tunnistusvälineistä ja sähköiseen asiointiin liittyvistä luottamuspalveluista.

Eurooppalainen digitaalinen identiteetti eli EU-lompakkosovellus olisi käytännössä esimerkiksi mobiililaitteessa toimiva lompakkosovellus, joka muistuttaisi toiminnaltaan nykyisiä perinteisiä lompakoita. Se voisi sisältää erilaisia käyttäjään liittyviä vahvistettuja sähköisiä henkilötietoja ja todisteita, kuten ajokortin.

Yleisnäkemys on keskeisiltä osin linjassa Suomen tavoitteiden kanssa, ja Suomi on vaikuttanut aktiivisesti ehdotuksen muotoiluun koko käsittelyn ajan. Suomi on pitänyt ehdotusta eIDAS-asetuksen muuttamiseksi tärkeänä. Vastaaviin tavoitteisiin tähtäävää työtä oltiin jo käynnistetty kansallisella tasolla digitaalisen henkilöllisyyden hankkeessa, jota koskevaa lainsäädäntöesitystä eduskunta parhaillaan käsittelee.

Neuvostossa kuultiin edistymisraportti datasäädöksestä. Suomi on pitänyt datasäädöstä datan jakamisen ja datatalouden edistämisen näkökulmasta tavoitteiltaan erittäin kannatettavana. Säädös edistäisi reilun datatalouden periaatteita ja tasapainottaisi markkinoita. 

Edistymisraportti kuultiin myös kyberkestävyyssäädöksestä. Suomi on kannattanut asetusehdotuksen tavoitetta saattaa markkinoille kyberympäristössä turvallisempia tuotteita. Ehdotuksella on mahdollisuus parantaa kaikkien yhteiskunnan toimijoiden tietoturvaa.

Lisäksi kokouksessa käytiin politiikkakeskustelu digitaalisista taidoista digitaaliselle vuosikymmenelle. Suomi on ollut edelläkävijä digitalisaatiossa EU:n tasolla. Suomen digikompassista annettiin selonteko eduskunnalle lokakuussa 2022. Siinä asetetaan kansalliset tavoitteet digitalisaation hyödyntämiselle, jotta Suomi menestyy meneillään olevassa murroksessa. Suomi on nostanut tavoitteeksi digisivistyksen ja korostanut kaikkien kansalaisten digitaitoja.

Neuvoston kokoukseen valmistautumisessa on valtioneuvoston EU-päätöksenteon ja yhteensovittamisen prosessien lisäksi hyödynnetty digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmää. Digitalisaatiota ja datataloutta koskevasta EU-sääntelystä ja Suomen vaikuttamistavoitteista ylläpidettyä tilannekuvaa on viimeksi käsitelty ministeriryhmän kokouksessa 25. marraskuuta.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Johanna Juselius, LVM, p. 0295 342 141, [email protected]

yksikön johtaja Maria Rautavirta, LVM, p. 040 718 5975, [email protected]

erityisasiantuntija Kaisa Kopra, LVM, p. 050 441 8005, [email protected]

johtava asiantuntija Maria Hauptmann, TEM, p. 0295 047 334, [email protected] (tekoälyasetus)

asiantuntija Kristine Alanko, TEM, p. 0295 047 344, [email protected] (tekoälyasetus)

erityisasiantuntija Laura Kolinen, VM, p. 050 4768399, [email protected] (eIDAS)

ylitarkastaja Sonja Töyrylä, LVM, p. 050 4384729, [email protected] (eIDAS)