EU:n liikenne- ja televiestintäneuvosto kokoontuu Luxemburgissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2019 15.41 | Julkaistu suomeksi 5.6.2019 klo 15.53
Tiedote
EU-liput (kuva: Shutterstock)
EU-liput (kuva: Shutterstock)

EU:n liikenne- ja televiestintäneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 6.-7.6.2019. Suomea neuvostossa edustaa pysyvän edustajan sijainen, Coreper I -edustaja Minna Kivimäki.

Liikenneneuvostossa tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys ehdotuksesta sähköisistä kuljetustiedoista. Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa tavaraliikennettä ja logistiikkaa. Suomi voi hyväksyä ehdotuksen yleisnäkemykseksi. Tietojärjestelmien toteutus ei kuitenkaan saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Toteutuksessa tulee voida hyödyntää digitalisaatiota ja uusia teknologioita.

Liikenneministerit ottavat tiedoksi puheenjohtajan tilanneselvityksen ehdotuksesta, joka koskee Euroopan laajuisen liikenneverkon, TEN-T:n, toteuttamisen yhdenmukaistamista ja nopeuttamista. Neuvosto saa tilanneselvityksen myös ehdotuksesta, joka koskee vuokrattujen ajoneuvojen käyttämistä kansainvälisessä tavaraliikenteessä. Ehdotus on osa laajaa tieliikennettä koskevaa liikkuvuuspakettia.

Neuvosto saa tilanneselvitykset lisäksi eurovinjettidirektiivin muuttamisesta sekä rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia koskevasta asetuksesta.

Neuvoston puheenjohtaja informoi neuvostoa kellonajan siirrosta luopumista koskevan direktiivin käsittelytilanteesta.

Televiestintäneuvostossa ministereiden on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätös EU:n kannasta maailman radioviestintäkonferenssissa loka-marraskuussa 2019. Ehdotus on sisällöllisesti Suomen hyväksyttävissä. Maailman radioviestintäkonferenssi on ylin radiotaajuuksien käyttöä sääntelevä kansainvälinen elin. Se kokoontuu noin 3-4 vuoden välein.

Ministerit käyvät periaatekeskustelun ja hyväksyvät neuvoston päätelmät digitalisaatiosta EU:ssa. Suomi voi hyväksyä päätelmät ja tukee tavoitetta digitalisaation laajamittaisesta hyödyntämisestä.

Neuvosto ottaa tiedoksi tilanneselvityksen, joka koskee sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusehdotusta. Suomi on tuonut neuvotteluissa esille, että ehdotetun sääntelyn tulisi olla osa eheää tietosuoja- ja televiestintäsääntelyn kokonaisuutta ja turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Suomi esittelee alustavat EU-puheenjohtajakautensa tavoitteet neuvoston kumpanakin päivänä. Suomen kolmas EU-puheenjohtajakausi alkaa 1.7.2019.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, p. 050 444 0922