Esitys laajakaistan yleispalvelunopeuden nostosta lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2015 13.17 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.52
Uutinen
Valokuitukaapelia (Kuva: Rodeo)
Valokuitukaapelia (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää laajakaistan yleispalvelunopeuden tuplaamista eli nostoa 2Mbit/s marraskuun alusta 2015 lähtien. Pitkän aikavälin tavoite on nostaa nopeus 10 megaan vuoteen 2021 mennessä. Nopeuden noston väliarviointi tapahtuisi vuonna 2017. Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru pyysi lokakuussa 2014 Viestintävirastoa selvittämään yleispalvelun markkinatilannetta ja kansalaisilla käytössä olevia nopeuksia. Tarkoitus oli saada tieto, vastaako nykyinen 1 Mbit/s yleispalvelunopeus kansalaisten tarpeita. - Kohtuuhintainen ja riittävän nopea verkkoyhteys on jokaisen suomalaisen perusoikeus ja selvityksen perusteella voi todeta, että yleispalvelunopeuden kunnianhimoiselle nostolle on selkeä tilaus, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru sanoo.

Yleispalvelunopeuden nostossa kiinnitettäisiin huomio myös sen laatuun. Nopeuden tasaisuus varmistettaisiin määrittelemällä vähimmäisnopeus vuorokauden ja neljän tunnin seurantajaksoilla.