Esitys: Ajokorttien myöntäminen Trafin tehtäväksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.5.2014 10.23
Tiedote

Ajokorttien myöntäminen ehdotetaan siirrettäväksi poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt ehdotukset hankkeen vaatimiksi säädösmuutoksiksi lausuntokierrokselle. Lausuntojen määräaika on 30. kesäkuuta.

Ehdotus perustuu poliisihallinnon linjauksiin poliisin keskittymisestä ydintehtäviinsä. Ajokorttien myöntämistä ei pidetä poliisin ydintehtävänä, kun taas Trafin ydintehtäviin sen katsotaan soveltuvan hyvin.

Ehdotuksen mukaan poliisin sijaan Trafi myöntäisi myös ajokorttiluvat, opetusluvat, moottoripyörän harjoitusluvat, liikenneopettajaluvat, taksinkuljettajien ajoluvat ja vammaisten pysäköintiluvat.

Poliisilla säilytettäisiin edelleen ajokieltoon määrääminen, ajokortinhaltijan ajoterveyden ja ajotaidon valvonta sekä lupien peruuttaminen.

Esitys toisi merkittäviä säästöjä. Poliisi käyttää ajokorttien ja lupien myöntämiseen 100-130 henkilötyövuotta. Trafin arvioidaan pystyvän hoitamaan saman tehtävän 10-15 henkilötyövuodella. Tällä olisi vaikutusta lupien ja korttien hintoihin.

Ajokorttien myöntäminen ja kuljettajatutkinnon suorittaminen samassa paikassa olisi myös asiakkaalle selkeää.

Toimivalta tarkempien ajoterveyttä koskevien määräysten antamisessa ehdotetaan siirrettäväksi Liikenteen turvallisuusvirastolle. Nykyisin vaatimuksista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Lisäksi ajokorttijärjestelmää halutaan selkeyttää luopumalla erillisestä lyhytaikaisesta ajokortista. B-luokan ajokortti annettaisiin heti 15 vuodeksi sillä ehdolla, että kortin saaja suorittaa harjoitteluvaiheen ja osallistuu syventävän vaiheen opetukseen määräajassa. Määräaika olisi sama kuin nykyisen lyhytaikaisen ajokortin voimassaoloaika eli kaksi vuotta.

Lisätietoja

hallitusneuvos Eija Maunu, p. 0295 34 2571