Ehdotus alusten kaksoisrekisteröinnin sallimisesta eräissä tapauksissa lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2020 15.15 | Julkaistu suomeksi 25.9.2020 klo 9.14
Tiedote
Rahtialus Itämerellä, kontteja aluksen kannella (Kuva: Alex Marakhovets/Shutterstock)
Rahtialus Itämerellä, kontteja aluksen kannella (Kuva: Alex Marakhovets/Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt merilain muutosta koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Muutoksella sallittaisiin aluksen kaksoisrekisteröinti Suomessa eräissä tapauksissa samanaikaisesti, kun alus omistusoikeuden osalta on rekisteröity toisessa valtiossa.

Lausunnoille lähteneessä luonnoksessa ehdotetaan, että aluksen kaksoisrekisteröinti olisi mahdollista silloin kun ulkomainen alus rahdataan niin sanotulla bareboat-rahtaussopimuksella (eli ilman miehistöä) Suomeen. Alus rekisteröitäisiin käyttöoikeuden osalta Suomeen, mutta omistusoikeusrekisteröinti jäisi alkuperäiseen valtioon.

Alus kulkisi Suomen lipun alla ja sillä sovellettaisiin Suomen lainsäädäntöä aluksen omistusta ja kiinnitystä koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta. Liikenne- ja viestintävirasto tekisi päätöksen aluksen käyttörekisteröinnin hyväksymisestä.

Kaksoisrekisteröinti toisi joustavuutta varustamoiden toimintaan ja toisi mahdollisesti Suomen lipun alle uutta tonnistoa. Tämä edistäisi suomalaisten varustamoiden kilpailukykyä ja loisi työpaikkoja suomalaisille merenkulkijoille.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 16.10.2020.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Hallituksen esitys merilain muutoksesta kaksoisrekisteröinnin osalta on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2020. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2021.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Tiina Ranne p. 0295 342 004 (30.9.2020 saakka)

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter: @WirenSini