Eduskunnan kannanotto: Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpanoon tarvittavat määrärahat huomioitava julkisen talouden suunnitelmassa ja valtion talousarvioesityksissä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2021 13.34 | Julkaistu suomeksi 2.9.2021 klo 16.50
Tiedote
Liikennettä moottoritiellä (Kuva: Juha Tuomi/Rodeo)
Liikennettä moottoritiellä (Kuva: Juha Tuomi/Rodeo)

Eduskunta on toimittanut valtioneuvostolle kirjelmän, joka koskee valtioneuvoston valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 antamaa selontekoa. Valtioneuvosto antoi suunnitelman selontekona eduskunnalle 15.4.2021.

Valtioneuvosto käsitteli eduskunnan kirjelmän 2.9.2021.

Eduskunta on hyväksynyt liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton:

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto sitoutuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksiin ja huolehtii siitä, että suunnitelman toimeenpanoon tarvittavat määrärahat otetaan huomioon julkisen talouden suunnitelmissa ja valtion talousarvioesityksissä.

2. Eduskunta edellyttää, että digitalisaation, liikennettä koskevan tiedon ja liikenteen uusien palvelujen mahdollistavien kilpailukyky- ja ympäristöetujen hyödyntämiseksi valtioneuvosto arvioi liikennejärjestelmän jatkokehittämisessä lisäpanostusten mahdollisuudet digitalisaation ja uusien liikenteen palvelujen edistämiseksi ja hyödyntämiseksi.

3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää sähköisen lentoliikenteen hyödyntämismahdollisuudet erityisesti lyhyempien matkojen tarpeisiin seuraavan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.

4. Eduskunta edellyttää valtioneuvoston huolehtivan siitä, että yhteisrahoitusmallilla ei muuteta liikennehankkeiden rahoitusvastuiden perusperiaatteita.

Valtioneuvosto ryhtyy eduskunnan kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vaikuttaa jatkossa julkisen talouden suunnitelmaan ja valtion talousarvioesityksiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on omassa budjettiehdotuksessaan vuodelle 2022 esittänyt Liikenne- ja viestintävirastolle määrärahaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanosta aiheutuviin toimintamenoihin.

Suunnitelman toimeenpano vauhdissa

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on julkaistu valtioneuvoston julkaisusarjassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suunnitelman toimeenpano on jo hyvässä vauhdissa.

Ensimmäinen raportti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden etenemisestä valmistuu syksyn aikana.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rakentaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa liikennejärjestelmäanalyysia. Ensimmäinen koko liikennejärjestelmää koskeva liikennejärjestelmäanalyysi valmistuu syyskuussa.

Väyläviraston laatima väyläverkon vuosien 2022-2029 investointiohjelman luonnos on lausuntokierroksella 15.9.2021 asti. Investointiohjelmaa hyödynnetään jatkossa talousarvioesitysten valmistelussa. Se perustuu liikennejärjestelmäanalyysin liikenneverkkoja koskevaan kuvaukseen eli liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Hanna Perälä, p. 050 305 0037, Twitter @PeralaHanna

liikenneneuvos Kaisa Kuukasjärvi, p. 050 414 0330, Twitter @KuuKaisa