Direktiivi alentamaan viestintäverkkojen rakentamiskustannuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.7.2014 10.25 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Nopeiden viestintäverkkojen rakentamisen kustannuksia halutaan alentaa ottamalla käyttöön laajakaistan yhteisrakentamista koskeva direktiivi. Direktiivi koskee kaikkia infrastruktuuria ylläpitäviä verkkoja.

Yhteisrakentamista koskevalla direktiivillä halutaan edistää erilaisten infrastruktuuria ylläpitävien verkkojen yhteiskäyttöä ja -rakentamista. Tavoitteena on myös yksinkertaisempi lupaprosessi ja yhtenäisempi toimintatapa kun nopeita laajakaistaverkkoja asennetaan uusiin ja peruskorjattaviin rakennuksiin.

Direktiivi koskee viestintäverkkojen lisäksi kaikkia infrastruktuureja, joiden yhteyteen viestintäverkon elementtejä voidaan sijoittaa, esimerkiksi sähkö-, kaasu-, lämmönjakelu- ja liikenneverkkoja sekä vesi- ja viemäröinti-infrastruktuuria lukuun ottamatta juomavesijohtoja.

Viestintäverkkojen osalta direktiivi antaa pääsääntöisesti oikeuden käyttää hyväksi muiden verkko-operaattoreiden infrastruktuuria kohtuullisin ehdoin. Muilla verkko-operaattoreilla on velvollisuus hyväksyä laajakaistaoperaattoreiden pyynnöt.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru on ilahtunut direktiivin mukanaan tuomista mahdollisista säästöistä.

- Yhteiskäyttö ja -rakentaminen vähentävät rakentamiskustannuksia ja toivottavasti vauhdittavat laajakaistarakentamista. Direktiivi määrittelee vain vähimmäisvelvoitteet, joten samalla voidaan arvioida myös sitä, voimmeko Suomessa edistää verkkojen yhteisrakentamista myös direktiivin tavoitteita laajemmin, ministeri Kiuru pohtii.

Ministerin mukaan hankkeelle perustetaan syksyllä selvitysryhmä, jonka tarkoituksena on muun muassa selvittää, miten direktiivin tavoitteet voidaan parhaiten toteuttaa Suomessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt arviomuistion lausunnolle. Lausuntojen määräaika on 29.8.2014.

EU:ssa hyväksytty direktiivi on Suomessa saatettava voimaan vuoden 2016 alkuun mennessä.

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, p. 0295 34 2391 (18.7. saakka)
neuvotteleva virkamies Elina Thorstöm, p. 0295 34 2393 (21.7. alkaen)