Digitoimisto vastaa digitalisaation ja datatalouden edistämisen koordinaatiosta valtioneuvostossa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2023 15.43
Tiedote
Työntekijöitä näyttöjen ääressä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut toistaiseksi voimassa olevan digitalisaation ja datatalouden vastuualuetta koskevan yhteistyöryhmän, digitoimiston. Digitoimistossa on edustaja jokaisesta ministeriöstä.

Digitoimisto vastaa yleisestä digitalisaation ja datatalouden edistämisen koordinaatiosta valtioneuvostossa. Lisäksi digitoimisto huolehtii yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän sihteeristötehtävistä datatalouden ja digitalisaation osalta.

Digitoimisto asetetiin ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Nyt asettaminen on päivitetty vastaamaan pääministeri Orpon hallituksen ministerityöryhmien organisointia ja hallitusohjelmaa. Hallitusohjelmassa linjataan, että ministerityöryhmä ja digitoimisto jatkavat tieto- ja teknologiapolitiikan koordinoinnin johtamista pitkäjänteisesti.

Tavoitteena ministeriöiden välinen vaikuttava yhteistyö

Digitoimiston työn tavoitteena on vahvistaa valtioneuvoston ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua liittyen digitalisaatioon ja datatalouteen. Digitoimisto myös koordinoi Suomen digitaalisen kompassin toimeenpanoa.

Tavoitteena on, että digitoimiston avulla ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen digitalisaation ja datatalouden kehittämistoimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, ja kaikilla osapuolilla on jaettu tilannekuva. Samalla edistetään resurssien tehokasta käyttöä. 

Digitoimisto myös osaltaan vahvistaa Suomen kansainvälistä yhteistyötä ja EU-vaikuttamista.

Digitoimiston työllä ei muuteta ministeriöiden tehtäviä tai toimivaltaa. Digitoimisto koostuu pysyvistä virkahenkilöstöön kuuluvista asiantuntijoista. Kaikilla ministeriöillä on edustaja digitoimistossa.

Digitoimisto toimii yhden luukun yhteyspisteenä kansalaisten ja sidosryhmien yhteydenotoille, jotka liittyvät digitalisaation ja datatalouden vastuualueeseen. 

Digitoimiston tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]. Digitoimiston postituslistalle pääset liittymään syöttämällä sähköpostiosoitteesi alta löytyvän linkin kautta avautuvalle lomakkeelle. Liittyneille lähetetään tietoa digitoimiston toiminnasta ja tulevista sidosryhmätilaisuuksista.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi p. 0295 342 150, [email protected]