Digitalisaation esteenä usein käytännön ongelmat

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2014 8.58
Uutinen
Data (Kuva: Rodeo)
Data (Kuva: Rodeo)

Suomalaiset keskisuuret yritykset olisivat valmiita ottamaan käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, mutta digitaalisaation tarjoamien etujen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen on haaste, selviää liikenne- ja viestintäministeriön uudesta julkaisusta. - Suomi on useissa tietoyhteiskunnan tilaa ja digitaalisia valmiuksia mittaavissa tutkimuksissa digitalisaation etujoukoissa. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tarjolla olevia mahdollisuuksia hyödynnetään verrokkimaita huonommin, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Ministeri pitää hyvänä, että raportissa pureudutaan siihen miksi näin on ja mitä asialle pitäisi tehdä.

Raportti kuvaa digitaalisaation tilannetta erityisesti suomalaisissa keskisuurissa yrityksissä sekä yritysjohdon aiheeseen liittyviä mielipiteitä, odotuksia ja vaatimuksia.

Digitalisaatio nähdään mahdollisuutena tiedon hyödyntämiseen ja jalostamiseen sekä suhteellisen kilpailuedun rakentamiseen uusien markkinoiden ja tuotteiden kautta.

Digitalisoitumisen haasteissa kyse ei ole yksittäisten teknologisten ratkaisujen käyttöönotosta vaan prosessista, joka edellyttää uusien toimintatapojen omaksumista.