Praktiska problem ofta ett hinder för digitalisering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2014 8.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet
Data (Bild: Rodeo)
Data (Bild: Rodeo)

Ur kommunikationsministeriets nya publikation framgår det att finska medelstora företag skulle vara beredda att ta i bruk nya digitala lösningar, men det är en utmaning att utnyttja digitaliseringens fördelar och möjligheter.

Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin och särskilt utvecklingen av internet har förändrat företags strukturer och verksamhetsmiljöer i nästan alla branscher. Fenomen som big data, molntjänster, robotik och mobilitet påskyndar förändringstakten och skapar möjligheter till en ny sorts affärsverksamhet.

- Finland är i spetsen för digitalisering och toppar ett flertal undersökningar om informationssamhällets tillstånd och digital beredskap. En närmare granskning visar dock att de möjligheter som finns utnyttjas sämre än i andra jämförbara länder, konstaterar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Ministern tycker det är bra att rapporten tar upp varför det är så här, och vad som borde göras åt saken.

Rapporten beskriver digitaliseringens situation särskilt i finska medelstora företag, samt företagsledningens åsikter, förväntningar och krav med anknytning till ämnet.

Digitalisering ses som en möjlighet för utnyttjande och bearbetning av information samt uppbyggande av en relativ konkurrensfördel via nya marknader och produkter.

Digitaliseringens utmaningar handlar inte om att ta i bruk enskilda teknologiska lösningar, utan om en process som kräver att man tar del av nya verksamhetssätt. En lösning är att ta små steg framåt med hjälp av branschspecifika exempel.