Digitaalisten palvelujen esteettömyys lisää yhdenvertaisuutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2017 9.44
Tiedote

Uusien digitaalisten palvelujen tulisi helpottaa mahdollisimman monen kansalaisen arkea riippumatta heidän toimintarajoitteistaan. Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on lisätä liikenteen ja viestinnän digitaalisten palvelujen yhdenvertaisuutta ja tätä kautta ehkäistä syrjäytymistä.

Esteettömyys tulisi huomioida liikenteen ja viestinnän hallinnonalan jokapäiväisessä työssä. Tämän edistämiseksi liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut liikenteen ja viestinnän digitaalisten palvelujen esteettömyyden toimenpideohjelman vuosille 2017-2021. Siinä esitellään tärkeimpiä konkreettisia toimia digitaalisten palvelujen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.

Toimenpideohjelma on suunnattu pääasiassa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle, mutta se toimii ohjenuorana ja mallina myös muille tahoille. Ohjelman avulla voidaan lisätä liikenteen ja viestinnän palvelujen käytettävyyttä ja parantaa tietoisuutta esteettömyyden merkityksestä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toivoo, että esteettömyydestä tulisi palvelujen kehittämisen peruslähtökohta. Ministeri Berner puhui toimenpideohjelman julkistustilaisuudessa 22. toukokuuta.

- Yhteiskunta digitalisoituu ja sen myötä myös liikenteen ja viestinnän palvelut muuttuvat. On erittäin tärkeää, että yhdenvertaisuus otetaan huomioon jo heti palvelujen kehittämisen alkumetreillä. Hyvin suunnitellut digitaaliset palvelut voivat ratkaista esimerkiksi monia iäkkäiden ja liikuntavammaisten matkustajien nykyisin kohtaamia ongelmia. Esteettömyyteen ja käytettävyyteen panostaminen ei ole lisäkustannus vaan se hyödyttää meitä kaikki arjessa, toteaa ministeri Berner.

Olennaista palvelujen suunnittelussa on soveltaa jo alusta lähtien kaikille suunnittelun periaatetta, Design for All -periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluja kehitetään lähtökohtaisesti kaikille sopiviksi sen sijaan, että kehitettäisiin erityispalveluja erityisryhmille. Tämä edellyttää avointa ja säännöllistä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.

Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on lainsäädännön selkeyttäminen ja ohjeistuksien päivittäminen. Esteettömyystietojen määrittelyä, saatavuutta ja liikkumispalvelujen tuottajien tietoisuutta parannetaan. Liikenteen ja viestinnän hallinnonalan virastojen tulee jatkossa tarjota tietoa vaihtoehtoisista palveluista niille, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluja ja ovat näin vaarassa syrjäytyä. Tutkimusta suunnataan palvelujen helppokäyttöisyyden ja esteettömyyden edistämiseen. Uusia, entistä helppokäyttöisempiä palveluja kehitetään ja kokeillaan esineiden internetin ja robotisaation avulla.

Toimenpideohjelma on laadittu liikenne- ja viestintäministeriössä ja sen valmisteluapuna ovat toimineet hallinnonalan organisaatioiden ohella useat vammaisalan järjestöt. Toimenpideohjelma kuuluu ministeriön Suomi 100 -juhlavuoden toimiin.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 0295 34 2544

neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, p. 0295 34 2396

Anne Berner